Πρόγραμμα προώθησης και προβολής ελληνικών οίνων με γεωγραφική ένδειξη σε τρίτες χώρες

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το μέτρο εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος στήριξης 2009-2013 (εθνικός φάκελος) και αφορά στην οικονομική ενίσχυση της προώθησης ελληνικών οίνων (Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. και ποικιλιακών οίνων) σε αγορές τρίτων χωρών. Οι ενέργειες προώθησης περιλαμβάνουν τις δημόσιες σχέσεις, μέτρα προώθησης ή διαφήμισης, συμμετοχή σε εκδηλώσεις, εμποροπανηγύρεις ή εκθέσεις διεθνούς σημασίας, ενημερωτικές εκστρατείες, μελέτες νέων αγορών, μελέτες για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μέτρων προώθησης και ενημέρωσης. Το ΥΠ.Α.Α.Τ. είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή και την παρακολούθηση του μέτρου καθώς και τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων. Τα προγράμματα υλοποιούνται τουλάχιστον σε περίοδο ενός έτους και έως τριών ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης μεταξύ δικαιούχου και ΥΠ.Α.Α.Τ., για ένα συγκεκριμένο δικαιούχο σε μια συγκεκριμένη τρίτη χώρα. Το χρηματοδοτικό σχήμα καθορίστηκε σε 50% κοινοτική συμμετοχή, 30% εθνική συμμετοχή και 20% ιδία συμμετοχή των δικαιούχων. Σε περίπτωση που δικαιούχος του μέτρου είναι δημόσιος οργανισμός ή Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση του κλάδου, η εθνική συμμετοχή αποτελεί το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Δικαιούχοι: Ιδιωτικές Εταιρείες, Επαγγελματικές Οργανώσεις, Οργανώσεις Παραγωγών, Διεπαγγελματικές Οργανώσεις ή Δημόσιοι Οργανισμοί.

Ημερομηνία αιτήσεων: Μέχρι 25 ΜαΪου κάθε έτους.

Ημερομηνία υποβολής αίτησης πληρωμής:

  1. Προκαταβολή: εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης,
  2. Πληρωμή υπολοίπου: Μέχρι 24 Αυγούστου κάθε έτους.

Καταλητική ημερομηνία πληρωμών: 15 Οκτωβρίου κάθε έτους.