Συγκομιδή Τεϊόδενδρου

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι νεαροί βλαστοί του τεϊόδενδρου περιέχουν τις υψηλότερες συγκεντρώσεις ουσιών, που προσδίνουν τη γεύση στο τσάι. Η συγκέντρωση είναι υψηλότερη στον οφθαλμό περίπου κατά την έκπτυξή του και πέφτει καθώς ενηλικιώνονται τα φύλλα. Είναι δε ακόμα μικρότερη στο βλαστό. Για να πάρουμε τη μεγαλύτερη παραγωγή και την καλύτερη ποιότητα προϊόντος, είναι απαραίτητο να δοθεί έμφαση στον αριθμό των φύλλων που θα συγκομιστούν και το μήκος του βλαστού που τα περιλαμβάνει. Έχει αποδειχθεί ότι τα δυο φύλλα με τον οφθαλμό δίνουν την καλύτερη ποιότητα, ενώ τα 3 φύλλα με τον οφθαλμό δίνουν προϊόν αποδεκτό για κάποιους σκοπούς. Τα σύγχρονα εργοστάσια μπορεί να ξεχωρίσουν το καλύτερο ποιοτικά κλάσμα του παρασκευαζόμενου τσαγιού.

Ο σκοπός της συγκομιδής [1] είναι να συλλέγονται όλοι οι βλαστοί, που παράγουν είτε δυο φύλλα και έναν οφθαλμό ή τρία φύλλα και έναν οφθαλμό, ενώ αφήνονται οι ανώριμοι βλαστοί να αναπτυχθούν. Είναι όμως αναγκαίο να συλλεχθούν κάποιοι βλαστοί, που βρίσκονται σε διάπαυση, αποκόπτοντας τον οφθαλμό και ένα ή περισσότερα φύλλα για να διεγερθεί η βλάστηση, προκειμένου να σχηματιστούν νέοι βλαστοί. Η παραγωγή συγκομίζεται κατά χέρια καθ' όλη τη βλαστική περίοδο. Το χρονικό διάστημα μεταξύ των διαδοχικών συλλογών ποικίλλει ανάλογα με το ρυθμό αύξησης των βλαστών. Η παραγωγή πρέπει να συγκομιστεί, όταν επιτυγχάνεται η μέγιστη ποσότητα των δυο φύλλων και του ενός οφθαλμού, ή των τριών φύλλων και του ενός οφθαλμού και το μικρότερο ποσοστό των πρόωρης ανάπτυξης βλαστών.

Είναι επιθυμητό για τη συλλογή το επίπεδο στην κορυφή του θάμνου να έχει ομαλή επιφάνεια. Σε πολλές χώρες το επάκριο τμήμα του θάμνου είναι επίπεδο, περίπου παράλληλο προς το έδαφος. Αυτό είναι γνωστό ως επίπεδο συλλογής φύλλων. Σε κάποιες άλλες χώρες (Γεωργία, Ιαπωνία) το επάκριο τμήμα του θάμνου είναι σφαιρικό. Η ομαλή επιφάνεια, επίπεδη ή καμπυλωτή, επιτρέπει να φανούν καθαρά οι βλαστοί συγκομιδής. Η συγκομιδή δεν πρέπει να είναι αυστηρή, γιατί μακροπρόθεσμα μειώνει την παραγωγή, λόγω μη ανανεώσης των βλαστών και φύλλων των φυτών.

Η συγκομιδή γίνεται χειρωνακτικά με εργάτες, που τοποθετούν το προϊόν σε ειδικό δοχείο που φέρουν στην πλάτη. Τελευταία η συγκομιδή γίνεται και μηχανικά. Με προσεκτικό έλεγχο στη φυτεία και με ένα σύχρονο εργοστάσιο επεξεργασίας η ποιότητα του προϊόντος μειώνεται ελάχιστα. Τα συγκομισθέντα φύλλα ξεραίνονται και ζυμώνονται το ταχύτερο δυνατό. Η μεταφορά των φύλλων στο εργοστάσιο επεξεργασίας πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και έτσι η στοιχειώδης μάρανση και ζύμωση μπορεί να ελεγχθεί. Τα συγκομισθέντα φύλλα ζυγίζονται στη φυτεία και μεταφέρονται στο εργοστάσιο επεξεργασίας. Κατά τη μεταφορά, με ειδικά διαμορφωμένα αυτοκίνητα, πρέπει να αποφεύγεται ο συνωστισμός των φύλλων. Η ύπαρξη κάποιου ενδιάμεσου πατώματος είναι αναγκαία για το διαχωρισμό του φορτίου σε διάφορα στρώματα.

Τα δένδρα μπαίνουν σε πλήρη παραγωγή κατά το δεύτερο έτος της ηλικίας τους, η παραγωγική τους ζωή διαρκεί 50 έτη, αν δέχονται τις κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες και η παραγωγή ανά στρέμμα ανέρχεται σε 340-1150 kg ξερά φύλλα ή 1700-4500 kg νωπά φύλλα.
Βιβλιογραφία

  1. Ειδική δενδροκομία Τόμος V "Τροπικά φυτά", Ποντίκη Κων/νου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Εκδόσεις Σταμούλη, 2001.