Συγκομιδή κρεμμυδιών

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η µέθοδος συγκοµιδής που εφαρµόζεται στην Ελλάδα είναι η συνήθως χειρωνακτική. Η διαδικασία που εφαρµόζεται είναι:

  1. Τα ποτίσµατα σταµατούν όταν το υπέργειο µέρος του 0-25% των φυτών πέσει κάτω.
  2. Αφού στεγνώσει το χωράφι και προχωρήσει η ξήρανση του φυλλώµατος, τα φυτά εκριζώνονται µε το χέρι και τοποθετούνται σε µικρούς σωρούς στο χωράφι για 3-10 ηµέρες, για να ξεραθούν καλύτερα. Όταν ο ήλιος είναι δυνατός, τα φύλλα τοποθετούνται από πάνω ώστε να αποφύγουµε τοηλιόκαµα των βολβών.
  3. Όταν τα φύλλα ξεραθούν, γίνεται κοπή του ξερού υπέργειου µέρους σεαπόσταση 2-3cm από τον βολβό, για να εµποδιστεί η είσοδος παθογόνων στο βολβό. Η κοπή γίνεται µε το χέρι, µε ψαλίδι, µαχαίρι αλλά και µε ειδική µηχανή.
  4. Ακολουθεί διαχωρισµός σε µεγέθη, µε το χέρι ή µε την µηχανή που κόβει και το υπέργειο µέρος και οι βολβοί τοποθετούνται σε δικτυωτούς σάκους, κιβώτια (ή γίνονται πλεξάνες).
  5. Αν οι βολβοί αποθηκευτούν για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, µετά την κοπή του υπέργειου µέρους, παραµένουν σε σωρούς στο χωράφι µε τα φύλλα πάνω από τους βολβούς για να αποφευχθεί το ηλιόκαµα ή µεταφέρονται σε σκιερό µέρος για να στεγνώσουν καλύτερα. Στη συνέχεια τοποθετούνται σε σάκους και µεταφέρονται στην αποθήκη σε σωρούς ή χύµα.[1]

Βιβλιογραφία

  1. Καλλιέργεια κρεμμυδιού στην Κρήτη, πτυχιακή μελέτη, του φοιτητή Τζωρακολευθεράκη Ιωάννη, Ηράκλειο 2005.