Συγκομιδή πατάτας

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η συγκομιδή των κονδύλων πραγματοποιείται 90 - 120 μέρες μετά τη φύτευση, ανάλογα με την εποχή, την περιοχή φύτευσης και την ποικιλία. Πιο συγκεκριμένα γίνεται όταν οι κόνδυλοι ωριµάσουν εντελώς, εκτός βέβαια αν πρόκειται οι πατάτες να εξαχθούν σαν πρώιµες. Όταν πρόκειται για πατάτες που θα διατηρηθούν για αρκετό χρονικό διάστηµα στην αποθήκη, η συγκοµιδή µπορεί να αρχίσει µόνο όταν η επιδερµίδα των κονδύλων δεν ανασηκώνεται εύκολα µε τη σχετική πίεση του αντίχειρα και όταν οι εδαφικές συνθήκες είναι κατάλληλες (όχι µε πολύ ψηλή υγρασία). Για να ωριµάσει καλά η επιδερµίδα της πατάτας και για να µπορέσει έτσι να διατηρηθεί για αρκετό χρόνο γίνεται η λεγόµενη "αποφύλλωση" της πατατοφυτείας µε χηµικά ή φυσικά µέσα. Σ' αυτή την περίπτωση η καταστροφή του φυλλώµατος γίνεται συνήθως 15 - 20 ηµέρες πριν την εκρίζωση. Η συγκομιδή γίνεται με το άροτρο ή με ειδικές μηχανές που λέγονται πατατοεξαγωγείς.[1],[2]

Βιβλιογραφία

  1. Η καλλιέργεια πατάτας.
  2. Επίδραση της εδαφοκάλυψης με πλαστικά φύλλα διαφόρων τύπων στην ανάπτυξη, παραγωγή και ποιότητα της πατάτας, μεταπτυχιακή μελέτη του γεωπόνου Μουζάκη Γεώργιου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Επιστήμη και σύγχρονα συστήματα φυτικής παραγωγής, φυτοπροστασίας και αρχιτεκτονικής τοπίου", ειδίκευση οπωροκηπευτικά και ανθοκομία, εργαστήριο κηπευτικών καλλιεργειών, Αθήνα 2011.