Συστήματα φύτευσης στη μηλιά

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Τα συστήματα φύτευσης που εφαρμόζονται στη μηλοκαλλιέργεια, διαφέρουν όχι μόνο μεταξύ των χωρών, αλλά και στην ίδια χώρα από περιοχή σε περιοχή. Τα διάφορα αυτά συστήματα φύτευσης διακρίνονται σε εκτατικά (7*5μ), ημιεκτατικά (5*3μ), πυκνής φύτευσης (3*1,2μ) και πολύ πυκνής φύτευσης (0,45*0,30μ). Οι παράγοντες που καθορίζουν την εφαρμογή του καθενός από αυτά, δε σχετίζονται με την παραγωγική τους ικανότητα, αλλά με τις εδαφοκλιματικές, δενδροκομικές, οικονομικές και ψυχολογικές επιδράσεις κάθε χώρας ή περιοχής.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η απόσταση φύτευσης των δένδρων μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση: απόσταση φύτευσης = 2(α-1), όπου το α ισούται με το τελικό ύψος του δένδρου, που υπολογίζεται με βάση τη ζωηρότητα της ποικιλίας και του υποκειμένου.

  • Εδαφοκλιματικές επιδράσεις: Τα νάνα υποκείμενα, που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή κάποιου συστήματος πυκνής ή πολύ πυκνής φύτευσης, μερικές φορές δε μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε χώρες ή περιοχές, όπου σημειώνονται συχνά παγετοί και το έδαφος δεν είναι αρκετά γόνιμο. Άρα τα συστήματα που θα πρέπει να εφαρμοστούν στις περιοχές αυτές πρέπει να είναι εκτατικά και ενδεχομένως ημιεκτατικά.
  • Δενδροκομικές επιδράσεις: Από τις κυριότερες καλλιεργούμενες ποικιλίες μηλιάς, αναφέρουμε σαν παράδειγμα την Golden Delicious, που θεωρείται ως η πιο ευκολοπροσάρμοστη ποικιλία σε οποιοδήποτε σχήμα μόρφωσης.
  • Οικονομικές επιδράσεις: Η οικονομική αξιολόγηση των συστημάτων φύτευσης σχετίζεται με την επάρκεια γης, τη χρηματοδότηση και τα εργατικά. Στις χώρες όπου υπάρχει επάρκεια γης η εργασιά είναι ακριβή, επομένως οι παραγωγοί προτιμούν συστήματα που δουλεύονται με μηχανικά μέσα ή με τα χέρια. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου δηλαδή δεν υπάρχει επάρκεια γης, η εργασία είναι φθηνή και προτιμώνται συστήματα πυκνής φύτευσης.
  • Ψυχολογικές επιδράσεις: Η παράδοση, η δραστηριότητα ισχυρών προσωπικοτήτων και οι ανεύθυνες κρίσεις είναι παράγοντες που επηρεάζουν τις αντικειμενικές συζητήσεις και καθορίζουν την εφαρμογή του ενός ή του άλλου συστήματος, χωρίς να λάβουν σοβαρά τους 4 παραπάνω παράγοντες.[1]


Βιβλιογραφία

  1. Ειδική δενδροκομία Τόμος I "Μηλοειδή", Ποντίκη Κων/νου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.