Σχηματισμός λογχοειδών

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Εισαγωγή σχηματισμός λογχοειδών

Σε είδη καρποφόρων δένδρων, που καρποφορούν σε λογχοειδή βλάστηση, όπως είναι η μηλιά, η αχλαδιά, η κερασιά και η δαμασκηνιά, οι πλάγιοι οφθαλμοί, που δεν εκπτύσσονται την πρώτη βλαστική περίοδο, συνήθως παραμένουν σε λανθάνουσα κατάσταση. Κατά την επόμενη βλαστική περίοδο, μερικοί λανθάνοντες οφθαλμοί εκπτύσσονται και δίνουν μακρείς βλαστούς, ενώ άλλοι εκπτυσσόμενοι δίνουν λογχοειδή βλάστηση, μήκους 3 έως 10 cm, τούτου εξαρτωμένου από τη θέση τους επι του βλαστού. Στη μηλιά, οι κόμβοι της βάσης, που στερούνται οφθαλμών, ονομάζονται τυφλοί. Οι οφθαλμοί της βάσης, στο χαμηλότερο τμήμα των μακρών βλαστών τείνουν να παραμείνουν σε λανθάνουσα κατάσταση, ενώ οι πιο απομακρυσμένοι απ' αυτούς συνήθως εξελίσσονται σε λογχοειδή βλάστηση. Καθώς όμως ενηλικιώνονται οι κλάδοι, ανάπτυξη λογχοειδούς βλάστησης λαμβάνει χώρα, προοδευτικά, και σε χαμηλότερα τμήματα αυτών. Σχηματισμός λογχοειδούς βλάστησης σε διάφορες ζωηρές ποικιλίες μηλιάς όπως είναι η Granny Smith, μπορεί να ενθαρρυνθεί με κορυφολόγημα των βλαστών (αφαιρούντες το 1/4 έως 1/3 του μήκους αυτών) κατά την πρώτη ληθαργική περίοδο. Την άνοιξη, οι οφθαλμοί κοντά στην τομή των βλαστών θα εξελιχθούν σε βλαστούς επεκτάσεως και εκείνοι κοντα στη βάση τους σε λογχοειδή βλάστηση. Το κορυφολόγημα βλαστών δεν είναι αναγκαίο σε ποικιλίες μηλιάς τύπου spur (με συμπαγή λογχοειδή βλάστηση γενετικά ελεγχόμενη), γιατί εύκολα σχηματίζουν λογχοειδή βλάστηση. Στην κερασιά και σ' ορισμένες ποικιλίες της Ευρωπαϊκής δαμασκηνιάς οι οφθαλμοί του 2 έως 5 κόμβου της βάσης των βλαστών διαφοροποιούνται σε απλούς ανθοφόρους οφθαλμούς και δε σχηματίζονται πλάγιοι μασχαλιαίοι ξυλοφόροι οφθαλμοί όπως στη ροδακινιά. Γι' αυτό, το τμήμα αυτό του βλαστού μπορεί να δώσει άνθη και καρπούς την επόμενη βλαστική περίοδο, αλλά θα στερείται φύλλων. Οι λανθάνοντες οφθαλμοί, που βρίσκονται κοντά στο επάκριο τμήμα των βλαστών της κερασιάς και μερικών Ευρωπαϊκών ποικιλιών δαμασκηνιάς είναι οι πρώτοι που θα σχηματίσουν λογχοειδή βλάστηση ή θα δώσουν πλάγια βλάστηση. Ο σχηματισμός λογχοειδών επί των βλαστών λαμβάνει χώρα, προοδευτικά, από την κορυφή προς τη βάση αυτών, παρόμοια με εκείνον της μηλιάς και αχλαδιάς.[1]

Αύξηση κατά διάμετρο

Ο βλαστός αυξάνει κατά διάμετρο ως επακόλουθο της διαίρεσης των κυττάρων στο αγγειώδες ή πλάγιο κάμβιο και το φελλοκάμβιο, ή φελλογόνο. Το αγγειώδες κάμβιο αρχίζει να διαιρείται και να παράγει θυγατρικά κύτταρα με το φούσκωμα των οφθαλμών, πριν από την έκπτυξή τους. Η διαίρεση των κυττάρων ξεκινά στους κόμβους μόλις λίγο κάτω από τον οφθαλμό και προχωρεί προοδευτικά προς τα κάτω και πλάγια γύρω απ' το βλαστό. Στην ποικιλία Bartlett της αχλαδιάς, η δραστηριότητα του καμβίου αρχίζει κατά την έκπτυξη του οφθαλμού και σταματά περίπου τέσσερις μήνες αργότερα υπό τις συνθήκες της Καλιφόρνια, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τ' αρχικά καμβιακά παράγωγα διαφοροποιούνται σ' αγγεία, συνοδά κύτταρα, ίνες και παρεγχυματικά κύτταρα ηθμού. Η διαφοροποίηση συνεχίζεται στον ηθμό για οκτώ εβδομάδες πριν τα αγγειώδη στοιχεία και οι τραχείδες αρχίσουν να διαφοροποιούνται στο ξύλο. Οι δυο διαδικασίες επικαλύπτονται για τρεις εβδομάδες. Η διαφοροποίηση στον ηθμό έκτοτε σταματά, αλλ' εκείνη στο ξύλο συνεχίζει για έξι επιπλέον εβδομάδες μέχρι τις αρχές Αυγούστου. Τα πρώτα στοιχεία του ηθμού, που εμφανίζονται ενωρίς την άνοιξη, είναι εκείνα που σχηματίστηκαν αργά το προηγούμενο καλοκαίρι και παρέμειναν αδιαφοροποίητα κατά τους φθηνοπωρινούς και χειμερινούς μήνες. Σ' άλλα είδη η εμφάνιση των ηθμωδών στοιχείων προηγείται εκείνης των ξυλωδών μια ή δυο εβδομάδες αντίθετα απ' εκείνη της ποικιλίας Bartlett της αχλαδιάς, πράγμα που δείχνει ότι τα διάφορα είδη διαφέρουν ευρέως. Η ετήσια σχηματιζόμενη ποσότητα ξύλου εξαρτάται από τις περιβαλλοντικές συνθηκές. Υπό φυσικές συνθήκες, το πλάτος των ομόκεντρων ετήσιων κύκλων των αποτελούμενων από ανοιξιάτικο και καλοκαιρινό ξύλο συσχετίζεται με τη διάρκεια και την ποσότητα των καλοκαιρινών και χειμερινών βροχοπτώσεων. Σε έτη μ' έντονες βροχοπτώσεις, η καμβιακή δραστηριότητα συνεχίζεται μέχρι το καλοκαίρι. Υπό αρδευόμενες συνθήκες, η προσαύξηση της ετήσιας βλάστησης των καρποφόρων δένδρων εξαρτάται περισσότερο μάλλον από το φορτίο παρά από τη διαθέσιμη εδαφική υγρασία. Ένα μεγάλο φορτίο, ιδιαίτερα, αν οι καρποί ωριμάζουν πρώϊμα και ανταγωνίζονται με τη βλάστηση για τα υπάρχοντα φωτοσυνθετικά στοιχεία και τροφικά αποθέματα, σταματά την αύξηση των βλαστών κατά μήκος και διάμετρο.[1]

Σχετικές σελίδες

Εισαγωγή σχηματισμός λογχοειδών

Αύξηση κατά διάμετρο

Βιβλιογραφία

  1. 1,0 1,1 Γενική Δενδροκομία, του Καθηγητή Δενδροκομίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνου Α. Ποντίκη, 1997.