Τρόπος καρποφορίας πεκάν

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το πεκάν φέρει ξυλοφόρους, μικτούς ανθοφόρους και απλούς ανθοφόρους ή ιουλοφόρους οφθαλμούς. Οι ξυλοφόροι και οι μικτοί ανθοφόροι οφθαλμοί απαντούν επάκρια ή πλάγια των βλαστών και οι απλοί ανθοφόροι ή ιουλοφόροι πάντοτε πλάγια αυτών. Σε κάθε κόμβο, όπως και η καρυδιά, φέρει περισσότερους από έναν οφθαλμούς (2 έως 5) σε κατακόρυφη διάταξη. Ο υψηλότερα ευρισκόμενος ονομάζεται κύριως οφθαλμός και οι κάτωθεν αυτού δευτερεύοντες. Ο κύριος μικτός οφθαλμός είναι μεγαλύτερος σε μέγεθος από τους δευτερεύοντες και έχει τις περισσότερες πιθανότητες, πάντοτε συγκριτικά με τους δευτερεύοντες, να βλαστήσει την επόμενη από το σχηματισμό του άνοιξη και να δώσει βλαστό με ιουλοφόρους οφθαλμούς και θηλυκά άνθη.

Ο αριθμός των οφθαλμών ποικίλλει ανάλογα με την ποικιλία (Stuart 2-5, Succese 2-3), το μήκος του βλαστού που φέρονται και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι δευτερεύοντες οφθαλμοί έχουν την ίδια δομή και λειτουργικότητα με τους κύριους οφθαλμούς, αλλά η παραγωγική δυναμικότητα τους είναι μικρότερη. Συνήθως οι οφθαλμοί αυτοί εκπτύσσονται, όταν υπάρχει επαρκής υγρασία στο έδαφος και οι περιβαλλοντικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για τη βλάστηση. Αν καταστραφεί ή ζημιωθεί ο κύριος οφθαλμό, τότε εκπτύσσονται ένας ή περισσότεροι δευτερεύοντες οφθαλμοί. Γι' αυτό και ονομάζονται αντικαταστάτες.

Οι βλαστοί του πεκάν δε σχηματίζουν πάντοτε επάκριο οφθαλμό, αλλά αρκετές φορές το επάκριο μερίστωμα εκφυλίζεται και πέφτει. Επίσης μερικοί βλαστοί, σχηματίζουν επάκρια καρπούς. Και οι δυο περιπτώσεις απαντούν σε δένδρα που βρίσκονται σε καρποφορία. Τα νεαρά δένδρα φέρουν περισσότερους επάκριους οφθαλμούς. Επίσης ο σχηματισμός επάκριων οφθαλμών ποικίλλει από ποικιλία σε ποικιλία, αλλά και στην ίδια ποικιλία από χρονιά σε χρονιά. Ο ξυλοφόρος οφθαλμός εκπτυσσόμενος την άνοιξη, δίνει βλάστηση με φύλλα και ξυλοφόρους ή μικτούς ή και ιουλοφόρους οφθαλμούς στις μασχάλες αυτών, ενώ ο μικτός οφθαλμός δίνει βλάστηση με φύλλα και ιουλοφόρους οφθαλμούς στις μασχάλες τους, ή βλάστηση με φύλλα και ξυλοφόρους ή μικτούς οφθαλμούς, ή και ιουλοφόρους, με θηλυκά άνθη επάκρια. Το πεκάν καρποφορεί σε τρέχουσα βλάστηση, επάκρια, από μικτούς ανθοφόρους οφθαλμούς.[1]

Βιβλιογραφία

  1. Γενική Δενδροκομία, του Καθηγητή Δενδροκομίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνου Α. Ποντίκη, 1997