Υφιστάμενη κατάσταση αιγοπροβατοτροφίας

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η εκτροφή προβάτων και αιγών ή αλλιώς μικρών μηρυκαστικών, είναι ο περισσότερο διαδεδομένος κλάδος της ελληνικής κτηνοτροφίας. Η αιγοπροβατοτροφία, με συνολικό ζωικό πληθυσμό 14.000.000, παράγει το 60% και το 24% της εγχώριας παραγωγής γάλακτος και κρέατος, αντίστοιχα και προσδιορίζει το 59% της ακαθάριστης αξίας της κτηνοτροφικής παραγωγής (στοιχεία 2005). Στο pdf που ακολουθεί (στη σελίδα 2) υπάρχουν στοιχεία για τα βασικά τεχνικο-οικονομικά μεγέθη της αιγοπροβατοτροφίας και τη συμβολή της στην παραγωγή γάλακτος και κρέατος. Αιγοπροβατοτροφία, βασική παραγωγική δραστηριότητα για την αειφόρο ανάπτυξη του αγροτικού χώρου.

Ο τομέας της αιγοπροβατοτροφίας [1] για το σύνολο των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E) δεν έχει την ίδια σηµασία όπως για τη χώρα µας. Στην Ε.Ε εκτρέφονται περίπου 100,5 εκατοµµύρια πρόβατα και αίγες. Οι σηµαντικότερες χώρες, από πλευράς εκτρεφόµενου αριθµού προβάτων, είναι το Ηνωµένο Βασίλειο µε 24,4 εκατοµµύρια, η Ισπανία µε 22,5 εκατοµµύρια, η Ιταλία µε 8,0 εκατοµµύρια και η Γαλλία µε 8,8 εκατοµµύρια. Σε ότι αφορά τις αίγες, για το ίδιο έτος, η Ισπανία εκτρέφει 2,9 εκατοµµύρια ζώα κι ακολουθούν η Γαλλία µε 1,2 εκατοµµύρια και η Ιταλία µε 960 χιλιάδες ζώα περίπου. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι στη χώρα µας εκτρέφεται περίπου το 45% του συνολικού αριθµού αιγών της Ε.Ε.

Όσον αφορά στην Ελλάδα η αιγοπροβατοτροφία προσφέρεται σαν µια διέξοδος της σύγχρονης αγροτικής οικονοµίας, συµµετέχοντας κατά 45% περίπου στη συνολική ακαθάριστη αξία της ζωικής παραγωγής και κατά 15% περίπου στη συνολική αξία όλης της γεωργικής παραγωγής. Για την χώρα µας, ο τοµέας έχει ιδιαίτερη σηµασία δεδοµένου ότι αξιοποιεί εκτάσεις ορεινές-µειονεκτικές που θα ήταν αδύνατο να αξιοποιηθούν διαφορετικά. Η αιγοπροβατοτροφία στο σύνολο δεν έχει εσταβλισµένη µορφή αλλά εκτατική, γεγονός που δηµιουργεί προβλήµατα σε σχέση µε τη διαχείριση των κοινόχρηστων βοσκοτόπων. Στο σύνδεσμο που ακολουθεί υπάρχουν σχετικές πληροφορίες και λεπτομέρειες για την υφιστάμενη κατάσταση του κλάδου.

Ανάπτυξη του τομέα της αιγοπροβατοτροφίας

Στο σύνδεσμο του ΕΛΟΓΑΚ που ακολουθεί υπάρχουν στοιχεία για την εξέλιξη του αριθμού παραγωγών και της διακινούμενης ποσότητας του αιγοπρόβειου γάλακτος κατά το έτος 2012 καθώς και οι παραδόσεις αιγοπρόβειου γάλακτος κατά περιφέρειες κατά το έτος 2011. Εξέλιξη του αριθμού παραγωγών και της διακινούμενης ποσότητας αιγοπρόβειου γάλακτος. Στα στατιστικά που ακολουθούν αναφέρονται οι βασικές κατηγορίες αιγοπροβάτων ανά περιφέρεια για το 2009 (το σύνολο των εκμεταλλέυσεων, το σύνολο των αιγοπροβάτων, τα θηλυκά γαλακτοπαραγωγής, τα αρσενικά αναπαραγωγής κ.λπ.), οι εκμεταλλέυσεις με αιγοπρόβατα κατά τάξεις μεγέθους και περιφέρεια για το έτος 2009 καθώς και οι εκμεταλλέυσεις με αιγοπρόβατα κατά τάξεις μεγέθους του αριθμού των ζώων για το έτος 2007.

Βασικές κατηγορίες αιγοειδών ανά περιφέρεια 2009

Βασικές κατηγορίες προβατοειδών ανά περιφέρεια 2009

Διάρθρωση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων-αίγες 2007

Διάρθρωση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων-πρόβατα 2007

Εκμεταλλεύσεις με αιγοειδή κατά τάξεις μεγέθους και περιφέρεια 2009

Εκμεταλλεύσεις με προβατοειδή κατά τάξεις μεγέθους και περιφέρεια 2009


Βιβλιογραφία

  1. "Αιγοπροβατοτροφία, βασική παραγωγική δραστηριότητα για την αειφόρο ανάπτυξη του αγροτικού χώρου", Φώτιος Βακάκης, Δρ. Γεωπόνος-Γεωργοοικονομολόγος, Αθήνα 2007.