Χρήση προϊόντος ιτιάς για παραγωγή βιομάζας

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι αποδόσεις της καλλιέργειας της ιτιάς όπως έχουν καταγραφεί στο Ηνωμένο Βασίλειο κυμαίνονται μεταξύ 0,7, 1,2 και 3 τόνοι ξηρής μάζας/έτος για τον πρώτο, δεύτερο και τρίτο κύκλο, αντίστοιχα (καλλιέργεια τριετούς κύκλου με πυκνότητα φύτευσης 1200 φυτά/στρέμμα). Το ύψος των αποδόσεων παραλλάσσει σημαντικά ανάλογα με την ποικιλία και την περιοχή καλλιέργειας. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση είναι ο εδαφικός τύπος, η καταπολέμηση των ζιζανίων, ασθενειών και εχθρών και η διαθεσιμότητα νερού. Το ενεργειακό δυναμικό ενός τόνου ξηρού βάρους ξύλου υπολογίζεται περί το 17,3 GJ. Το ενεργειακό ισοζύγιο της χρήσης ιτιάς ως στερεό βιοκαύσιμο είναι μεγαλύτερο του 10 και η μείωση των αερίων θερμοκηπίου συγκριτικά με τα αντίστοιχα συμβατικά καύσιμα είναι μεγαλύτερη του 80%.[1]

Βιβλιογραφία

  1. Ενεργειακές Καλλιέργειες - Βιοκαύσιμα, των Σκαράκη Γεώργιου (Καθηγητής ΓΠΑ), Κορρέ Νικολάου (MSc, PhD) και Παυλή Ουρανίας (MSc, PhD), Αθήνα 2008.