Χρήση προϊόντος switchgrass για παραγωγή βιομάζας

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Tο switchgrass μπορεί να συγκριθεί, όσον αφορά την παραγωγή βιομάζας, με το μίσχανθο. Συγκριτικά με το μίσχανθο, οι εισροές για την εγκατάσταση της καλλιέργειας είναι σημαντικά μικρότερες και με μικρότερη πιθανότητα αποτυχημένης εγκατάστασης. Επιπρόσθετα, υπάρχουν ενδείξεις ότι το switchgrass είναι πιο ανθεκτικό σε συνθήκες ξηρασίας και πιο παραγωγικό σε λιγότερο γόνιμα εδάφη. Η απόδοση της βιομάζας του switchgrass, ως στερεού καυσίμου, σε ενέργεια κυμαίνεται από 18-36 GJ/στρ/έτος, με ενεργειακό ισοζύγιο μεγαλύτερο του 10 και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 80%. Όσο αφορά στην παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων, με την υπάρχουσα τεχνολογία ζύμωσης της λιγνοκυτταρινούχας βιομάζας, υπολογίζεται ότι δύνανται να παραχθούν περί τα 350-800 λίτρα βιοαιθανόλης ανά στρέμμα με μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με τη βενζίνη 65-70%.[1]

[1]

Βιβλιογραφία

  1. 1,0 1,1 Ενεργειακές Καλλιέργειες - Βιοκαύσιμα, των Σκαράκη Γεώργιου (Καθηγητής ΓΠΑ), Κορρέ Νικολάου (MSc, PhD) και Παυλή Ουρανίας (MSc, PhD), Αθήνα 2008.