Ωρίμανση-Συγκομιδή δέσπολων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Τα δέσπολα είναι από την φύση τους σχετικώς υπόξινα, ακόµα και στην ωρίµανση τους. Όταν αρχίσει η υπερωρίµανση χάνουν τελείως την ελαφρά υπόξινη όσο και ευχάριστη γεύση. Γι’ αυτό µαζεύονται πάντα καλά ώριµα γιατί τότε έχουν τις καλύτερες οργανοληπτικές ιδιότητες, ο φλοιός τους έχει αποκτήσει το χαρακτηριστικό χρώµα της ποικιλίας, ενώ η σάρκα έχει χάσει την ελαφρά υπόξινη γεύση που την χαρακτηρίζει κατά την ωρίµανση και έχει µετατραπεί σε γλυκιά και αρωµατική.Όταν πρόκειται, οι καρποί να ταξιδέψουν σε µεγάλες αποστάσεις συγκοµίζονται λίγες µέρες νωρίτερα από το καθορισµένο.

Η συγκοµιδή γίνεται ανάλογα µε το τοπικό κλίµα και την ποικιλία από το πρώτο δεκαήµερο του Απριλίου, όλο το Μάιο και µέχρι τις πρώτες ηµέρες του Ιουνίου. Η συγκοµιδή των δέσπολων δεν είναι εύκολη και γίνεται προσεκτικά µε το χέρι γιατί εύκολα µπορεί να αποσπαστεί ο ποδίσκος από τον ώριµο καρπό και να αφήσει ανοικτή πληγή, πράγµα, που µειώνει την εµφάνιση και διατηρησιµότητα του, καθώς επίσης και να δηµιουργήσει θύρα εισόδου µικροοργανισµών. Λόγω του ότι το δέσπολο εύκολα µωλωπιάζει και τοπικά σκουραίνει η επιδερµίδα του, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή τόσο στην συγκοµιδή όσο και στην συσκευασία – αποθήκευση, γι’ αυτό το λόγο τοποθετείται σε καλάθια µε ειδική επένδυση.[1]

Βιβλιογραφία

  1. Επίδραση διαφόρων μεταχειρίσεων στη βλαστική ικανότητα σπερμάτων δεσπολιάς, πτυχιακή μελέτη του Παναγιωτάκη Γεώργιου, Ηράκλειο 2010.