Άρθρο 68-μέτρο 1

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών είναι οι γεωργοί οι οποίοι καλλιεργούν και παράγουν ελαιοκομικά προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.), που τηρούν τους αναγκαίους όρους που αναφέρονται στους Κανονισμούς 510/2006 του Συμβουλίου και 1898/2006 της Επιτροπής για την παραγωγή προϊόντων Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τις κάτωθι πρόσθετες ποιοτικές υποχρεώσεις:

Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών κατά τα έτη 2010, 2011 και 2012 όσοι γεωργοί συγχρηματοδοτούνται για τις ίδιες δράσεις και για το ίδιο έτος ενίσχυσης στο πλαίσιο των δράσεων 2.1. και 2.2. του μέτρου 132 (συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων) ή/και της δράσης 1.1 (Βιολογική Γεωργία) του μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013.