Αδειοδότηση επιχειρήσεων μεταποίησης - τυποποίησης (υγειονομικού ενδιαφέροντος)

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Κάθε βιομηχανία - βιοτεχνία - εργαστήριο - κατάστημα - αποθήκη τροφίμων για να λειτουργήσει είναι απαραίτητο να εφοδιαστεί με άδεια λειτουργίας. Τις άδειες εκδίδουν οι Περιφέρειες και τα Δημαρχεία της χώρας. Χωρίς άδεια, η λειτουργία είναι "παράνομη". Σε περίπτωση καταγγελίας, ή αυτεπάγγελτου ελέγχου από Δημόσια Υπηρεσία (Αστυνομία, Υγειονομικό, ΕΦΕΤ, Κτηνιατρική Υπηρεσία, Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας κ.λπ.) οι ποινές μπορεί να είναι μεγάλες: πρόστιμα από 3.000-1.000.000 €, σφράγιση της επιχείρησης και διακοπή λειτουργίας αυτής, κατάσχεση των προϊόντων, αυτόφωρο κ.λπ.

Οι άδειες βιομηχανίας και εργαστηρίων τροφίμων εκδίδονται από την αρμόδια Περιφέρεια (Διεύθυνση Ανάπτυξης, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σε ορισμένες περιπτώσεις και από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής) με την έγκριση καταλληλότητας από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ή από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης.

Βιομηχανία - βιοτεχνία

 • Γενικά:

Η βιομηχανία και η βιοτεχνία μπορεί να εγκατασταθεί σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους οι οποίοι ονομάζονται βιομηχανικές ζώνες, βιομηχανικά ή βιοτεχνικά πάρκα. Η άδειά τους χωρίζεται σε δύο στάδια: Την άδεια εγκατάστασης και την άδεια λειτουργίας. Η άδεια εγκατάστασης εκδίδεται αρχικά και ο επιχειρηματίας έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό. Στο χρονικό διάστημα που ορίζει η άδεια εγκατάστασης, με τη μονάδα πλήρως εγκατεστημένη και μετά από την βεβαίωση καταλληλότητας από την Διεύθυνση Υγείας ή τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης (εφόσον πρόκειται για αγροτικά προϊόντα) εκδίδεται η άδεια λειτουργίας, και έτσι η εγκατάσταση μπορεί πλέον να λειτουργεί νόμιμα.

 • Δικαιολογητικά και όροι εγκατάστασης:
 1. Έκδοση οικοδομικής άδειας σε περίπτωση ανέγερσης νέου κτιρίου ή τροποποίησης των όρων της άδειας του ήδη υπάρχοντος.
 2. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια πολεοδομία- βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη χρήση επιτρέπεται στο συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο ή περιοχή.
 3. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων - μελέτη από Ιδιώτη Μηχανικό Μελετητή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και έγκριση από την Περιφέρεια αναλόγως την κατηγορία. Για κάποιες κατηγορίες εργαστηρίων και βιομηχανιών δεν απαιτείται πλέον έγκριση περιβαλλοντικών όρων αλλά η εγκατάσταση πρέπει να συμμορφώνεται με πρότυπα.
 4. Τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο να απεικονίζεται και η επιχείρηση.
 5. Σχέδια - μελέτη του χώρου κατόψεις, τομές στις οποίες να απεικονίζεται ο εξοπλισμός, η εγκατεστημένη ισχύς και το κόστος.
 6. Υπεύθυνη δήλωση Μηχανικού για τη στατική επάρκεια του κτιρίου, και την εγκατάσταση του εξοπλισμού.
 7. Ερωτηματολόγιο συμπληρωμένο από τον φορέα της επιχείρησης
 8. Αμοιβές - φορολογικά
 9. Άλλα κατά περίπτωση δικαιολογητικά
 • Άδεια Λειτουργίας:

Αφού δοθεί η άδεια εγκατάστασης αρχίζουν οι εργασίες για την εγκατάσταση της μονάδας. Στο χρονικό διάστημα που ορίζει η άδεια εγκατάστασης, η μονάδα πρέπει να έχει περατωθεί.

Τότε γίνεται αυτοψία και εκδίδεται η άδεια λειτουργίας αφού προηγουμένως κατατεθούν και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά:

 1. Σχέδια - τεχνική περιγραφή για τη Βεβαίωση καταλληλότητας από τη Διεύθυνση Υγείας ή Αγροτικής Ανάπτυξης
 2. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας από της Πυροσβεστική υπηρεσία και εγκεκριμένη μελέτη σύμφωνα με την Φ. 15/οικ.1589/104/2006 (εφόσον η εγκατάσταση δεν εξαιρείται).
 3. Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση Μηχανικού και του Ιδιοκτήτη ότι τηρούνται οι όροι της άδειας εγκατάστασης.
 5. Άλλα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μετά την άδεια εγκατάστασης θα απαιτηθεί αλλαγή χρήσης του χώρου ή γενικότερα τροποποίηση στην άδεια οικοδομής.

Εργαστήρια

Εργαστήρια θεωρούνται οι εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν εγκατεστημένο εξοπλισμό με συνολική κινητήρια ισχύ μέχρι 22 kW και θερμική μέχρι 50 kW. Η διαδικασία αδειοδότησης είναι περίπου η ίδια με τη βιομηχανία, με τη διαφορά ότι τα εργαστήρια τροφίμων επειδή συνήθως θεωρούνται χαμηλής όχλησης μπορούν να εγκατασταθούν και σε περιοχές Γενικής Κατοικίας. Προσοχή πάντως χρειάζεται με τις χρήσεις γης, γιατί συνήθως στα ΦΕΚ στα οποία ορίζονται αυτές, υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες οι οποίες επιτρέπουν ή απαγορεύουν συγκεκριμένες χρήσεις. Όσον αφορά τη χρήση του χώρου, σύμφωνα με τον Ν. 3325/2005, δεν απαιτείται αλλαγή χρήσης αν ο χώρος είναι κατάστημα, επαγγελματικός χώρος, ή αποθήκη και είναι χώρος κυρίας χρήσεως.

Αδειοδοτούσες Αρχές (Με τι άδεια οφείλει να εφοδιαστεί κάθε επιχείρηση):

Από τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων εκτός της άδειας από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης για την εγκατάσταση του εξοπλισμού, αδειοδοτούνται (ή παίρνουν έγκριση καταλληλότητας) οι παρακάτω επιχειρήσεις τροφίμων, χειρισμού προϊόντων ζωικής προέλευσης ή περαιτέρω επεξεργασίας μεταποιημένων ζωικών προϊόντων:

 • Εγκαταστάσεις τεμαχισμού κρέατος, που συνδυάζουν παραγωγή κιμά και παρασκευασμάτων αυτών
 • Εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων κρέατος
 • Εγκαταστάσεις παραγωγής κονσερβοποιημένων μαγειρεμένων φαγητών
 • Εγκαταστάσεις παραγωγής τετηγμένου ζωικού λίπους και καταλοίπων ζωικών λιπών
 • Εγκαταστάσεις παραγωγής ζελατίνης, κολλαγόνου
 • Εγκαταστάσεις παραγωγής επεξεργασμένων στομάχων και εντέρων
 • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας κατεψυγμένων αλιευμάτων
 • Εγκαταστάσεις μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων
 • Πλοία εργοστάσια
 • Εγκαταστάσεις παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων
 • Εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων αυγών
 • Εγκαταστάσεις παραγωγής παγωτών
 • Εγκαταστάσεις παραγωγής σαλατών από μεταποιημένα ζωικά προϊόντα
 • Εγκαταστάσεις παραγωγής μαγειρεμένων φαγητών, πίτσας, σάντουιτς (όχι απευθείας διάθεση στον καταναλωτή)
 • Εγκαταστάσεις παραγωγής σούπας και σάλτσας που έχουν χρησιμοποιηθεί εκχυλίσματα ζωικών προϊόντων.

Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων αδειοδοτούνται οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις παραγωγής, επεξεργασίας και αποθήκευσης τροφίμων σύμφωνα με το Ν. 3325/2005 και η βεβαίωση καταλληλότητας χορηγείται:

 1. Για εγκαταστάσεις μεταποίησης φυτικών προϊόντων, από τις διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης
 2. Για εγκαταστάσεις παραγωγής αλκοολούχων ποτών από τις Χημικές Υπηρεσίες του ΓΧΚ.
 3. Για τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις από τη Διεύθυνση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής.
 • Μελέτες που χρειάζονται για την έκδοση αδειών λειτουργίας:
 1. Μελέτη πυροπροστασίας.
 2. Σχέδια Μηχανικού με τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις, θεωρημένα από την Πολεοδομία.
 3. Μελέτη για την καμινάδα ή υπεύθυνη δήλωση Μηχανικού εφόσον απαιτείται.
 • Χρονοδιάγραμμα για την αδειοδότηση της Βιομηχανίας:

Για την άδεια Εγκατάστασης να υπολογίζονται περίπου 3 μήνες, δηλαδή για την βεβαίωση χρήσης Γης 10 ημέρες, για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων (στις περιπτώσεις που απαιτείται) 40 ημέρες ή και περισσότερες, για την έκδοση της άδειας 20 ημέρες και για τις μελέτες του Μηχανικού και την υπόλοιπη διαδικασία 20 ημέρες. Για την άδεια λειτουργίας να υπολογίζουμε άλλους τρείς μήνες, εκτός αν προκύψει τροποποίηση στην οικοδομική άδεια, ή αν οι εργασίες διαρκέσουν περισσότερο. Σύνολο γύρο στο τρίμηνο μέχρι εξάμηνο. Το χρονοδιάγραμμα αυτό είναι μόνο ενδεικτικό και μπορεί να γίνει πιο σύντομο ή πιο χρονοβόρο, μερικές φορές μπορεί να φτάσει και τα δύο χρόνια.

Βιβλιογραφία