Αλληλεπίδραση φυτών - θρεπτικών στοιχείων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η πλούσια λίπανση του επιφανειακού εδάφους και οι καλλιεργητικές εργασίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, καθώς και του υπέργειου τμήματος. Η χορήγηση του λιπάσματος σε λωρίδες, σε φτωχά εδάφη, προάγει την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος στη ζώνη που λιπάνθηκε. Η αύξηση της συγκέντρωσης φωσφόρου και αζώτου προάγει την κυτταροδιαίρεση, την τάνυση και τη διακλάδωση του ριζικού συστήματος. Τα φυτά απορροφούν θρεπτικά στοιχεία μόνο από περιοχές όπου το ριζικό σύστημα είναι ενεργό και όχι από ξηρές. Έτσι, το ριζικό σύστημα που είναι αβαθές, λόγω επιφανειακής χορήγησης λιπασμάτων, είναι ευπαθές σε περιόδους ξηρασίας. Τα λιγότερα ευκίνητα στοιχεία συγκεντρώνονται στο αροτριαίο στρώμα του εδάφους. Επειδή η απορρόφηση των περισσότερων θρεπτικών στοιχείων είναι ενεργητική, η ταχεία απορρόφηση (αερόβιος αναπνοή) μπορεί προσωρινά να μειώσει την συγκέντρωση Ο2 στο έδαφος. Έτσι, κατά τη λίπανση, είναι απαραίτητη η γνώση της φυσιολογίας των φυτών και της χημείας των λιπασμάτων και του εδάφους.[1]

Βιβλιογραφία

  1. "Ανόργανη θρέψη και λιπάσματα", του Θεριού Ιωάννη καθηγητή Δενδροκομίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης