Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Γεωργία ακριβείας"

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
 
(8 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από 3 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
Η <u>γεωργία ακριβείας</u> (Precision Agriculture) είναι ένα σύστημα διαχείρισης αγροτεμαχίων σύμφωνα με το οποίο μπορούν να εφαρμοστούν διαφορετικά επίπεδα εισροών σε περιοχές του αγρού ανάλογα με το δυναμικό παραγωγής και τις εδαφοκλιματικές συνθήκες (παραλλακτικότητα). Η γεωργία ακριβείας στοχεύει στην αύξηση της παραγωγής και βελτίωση της ποιότητας, όσο και στην μείωση αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Αποτελεί είναι μια νέα μέθοδο γεωργικής πρακτικής, η οποία χρησιμοποιεί πληροφορία με σαφήνεια προσδιορισμένη ως προς το χώρο και το χρόνο, προκειμένου να μεγιστοποιήσει την αποδοτικότητα των εισροών και να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις.
+
Η <u>γεωργία ακριβείας</u> (Precision Agriculture) είναι ένα σύστημα διαχείρισης αγροτεμαχίων σύμφωνα με το οποίο μπορούν να εφαρμοστούν διαφορετικά επίπεδα εισροών σε περιοχές του αγρού ανάλογα με το δυναμικό παραγωγής και τις εδαφοκλιματικές συνθήκες (παραλλακτικότητα). Η γεωργία ακριβείας στοχεύει στην αύξηση της παραγωγής και βελτίωση της ποιότητας, όσο και στην μείωση αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Αποτελεί μια νέα μέθοδο γεωργικής πρακτικής, η οποία χρησιμοποιεί πληροφορία με σαφήνεια προσδιορισμένη ως προς το χώρο και το χρόνο, προκειμένου να μεγιστοποιήσει την αποδοτικότητα των εισροών και να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις.
  
 
Η γεωργία ακριβείας βασίζεται σε τεχνολογίες και μέσα ικανά να καταγράψουν με ακρίβεια την υπάρχουσα κατάσταση στον αγρό, στη συνέχεια να διαχειριστούν τη συγκεντρωμένη πληροφορία και δεδομένα και τέλος να εφαρμόσουν τις εισροές έτσι, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σημείου και χρονικής στιγμής ξεχωριστά. Στις τεχνολογίες αυτές συμπεριλαμβάνονται:
 
Η γεωργία ακριβείας βασίζεται σε τεχνολογίες και μέσα ικανά να καταγράψουν με ακρίβεια την υπάρχουσα κατάσταση στον αγρό, στη συνέχεια να διαχειριστούν τη συγκεντρωμένη πληροφορία και δεδομένα και τέλος να εφαρμόσουν τις εισροές έτσι, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σημείου και χρονικής στιγμής ξεχωριστά. Στις τεχνολογίες αυτές συμπεριλαμβάνονται:
Γραμμή 21: Γραμμή 21:
 
*Την προστασία του εδάφους και των υπογείων υδάτων.
 
*Την προστασία του εδάφους και των υπογείων υδάτων.
  
{{{top_heading|===}}}[[Παραλλακτικότητα]]{{{top_heading|===}}}
+
{{{top_heading|==}}}Σκοπός{{{top_heading|==}}}
{{:Παραλλακτικότητα|top_heading={{{top_heading|==}}}=}}
+
 
+
{{{top_heading|===}}}Σκοπός{{{top_heading|===}}}
+
  
 
Σκοπός της γεωργίας ακριβείας είναι:
 
Σκοπός της γεωργίας ακριβείας είναι:
Γραμμή 34: Γραμμή 31:
 
*Να μπορέσει να δώσει, τελικά, αυξημένη παραγωγή καλύτερης ποιότητας και ποσότητας, αυξάνοντας το εισόδημα του καλλιεργητή.
 
*Να μπορέσει να δώσει, τελικά, αυξημένη παραγωγή καλύτερης ποιότητας και ποσότητας, αυξάνοντας το εισόδημα του καλλιεργητή.
  
==Σχετικές σελίδες==
+
__NOTOC__
  
*[[Ζώνες διαχείρισης αγροτεμαχίων]]
 
 
==Βιβλιογραφία==
 
==Βιβλιογραφία==
  
*"Πεδία και τρόποι καταγραφής της παραλλακτικότητας στη γεωργία ακριβείας", των Χρήστου Γ. Καρυδά και Νικολάου Γ. Συλλαίου, Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής, Σχολή Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
+
*"Πεδία και τρόποι καταγραφής της παραλλακτικότητας στη γεωργία ακριβείας", των Χρήστου Γ. Καρυδά και Νικολάου Γ. Συλλαίου, Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής, Σχολή Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, [{{#show: Ιστοσελίδα Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και GIS, ΑΠΘ/Γεωργία ακριβείας| ?has link}} Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και GIS, ΑΠΘ]
 
*"Εφαρμογές και προοπτική γεωργίας ακριβείας στην Ελλάδα", Γέμτος Θ., Φουντάς Σ., Μαρκινός Α., Χατζηνίκος Α., Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας   
 
*"Εφαρμογές και προοπτική γεωργίας ακριβείας στην Ελλάδα", Γέμτος Θ., Φουντάς Σ., Μαρκινός Α., Χατζηνίκος Α., Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας   
 
*"Γεωργία ακριβείας : το μελλοντικό σύστημα παραγωγής αγροτικών προϊόντων", των Δρ. Ελευθέριου Ευαγγέλου - εδαφολόγος και Δρ. Χρίστου Τσαντήλα - τακτικός ερευνητής, Ινστιτούτο Χαρτογράφησης και Ταξινόμησης Εδαφών Λάρισας  
 
*"Γεωργία ακριβείας : το μελλοντικό σύστημα παραγωγής αγροτικών προϊόντων", των Δρ. Ελευθέριου Ευαγγέλου - εδαφολόγος και Δρ. Χρίστου Τσαντήλα - τακτικός ερευνητής, Ινστιτούτο Χαρτογράφησης και Ταξινόμησης Εδαφών Λάρισας  
 
[[κατάσταση δημοσίευσης::10| ]]
 
[[κατάσταση δημοσίευσης::10| ]]
 +
[[Image:Banner gaiacap.jpg|center|px100]]
 +
http://reverie.neuropublic.com/np/agriforum/index.php

Τελευταία αναθεώρηση της 08:41, 30 Μαΐου 2019

Η γεωργία ακριβείας (Precision Agriculture) είναι ένα σύστημα διαχείρισης αγροτεμαχίων σύμφωνα με το οποίο μπορούν να εφαρμοστούν διαφορετικά επίπεδα εισροών σε περιοχές του αγρού ανάλογα με το δυναμικό παραγωγής και τις εδαφοκλιματικές συνθήκες (παραλλακτικότητα). Η γεωργία ακριβείας στοχεύει στην αύξηση της παραγωγής και βελτίωση της ποιότητας, όσο και στην μείωση αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Αποτελεί μια νέα μέθοδο γεωργικής πρακτικής, η οποία χρησιμοποιεί πληροφορία με σαφήνεια προσδιορισμένη ως προς το χώρο και το χρόνο, προκειμένου να μεγιστοποιήσει την αποδοτικότητα των εισροών και να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις.

Η γεωργία ακριβείας βασίζεται σε τεχνολογίες και μέσα ικανά να καταγράψουν με ακρίβεια την υπάρχουσα κατάσταση στον αγρό, στη συνέχεια να διαχειριστούν τη συγκεντρωμένη πληροφορία και δεδομένα και τέλος να εφαρμόσουν τις εισροές έτσι, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σημείου και χρονικής στιγμής ξεχωριστά. Στις τεχνολογίες αυτές συμπεριλαμβάνονται:

 • Συστήματα και μηχανισμοί καταγραφής δεδομένων, όπως χάρτες αποδόσεων, εργαστηριακές αναλύσεις, Τηλεπισκόπηση, Συστήματα εντοπισμού θέσης και αισθητήρες.
 • Συστήματα διαχείρισης και απόδοσης αποτελεσμάτων, όπως Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Γ.Σ.Π. και Έμπειρα συστήματα.
 • Συστήματα μεταβαλλόμενης εφαρμογής (της ροής ή του είδους), όπως λιπασματοδιανομείς, σπορείς, ψεκαστήρες, κ.ά.

Σε αντίθεση με τις συμβατικές μεθόδους αγροτικής παραγωγής, όπου οι εισροές παρέχονται ενιαία στον αγρό, θεωρώντας ότι υπάρχει μια αποδεκτή ομοιογένεια στις εδαφολογικές ιδιότητες και τη γονιμότητα του εδάφους, την εδαφική υγρασία, τους πληθυσμούς των ζιζανίων και των εντόμων, και τα χαρακτηριστικά των φυτών, η γεωργία ακριβείας διαχειρίζεται τον αγρό σε μικρότερες περιοχές (διαχειριστικές ζώνες) που εμφανίζουν μια σχετική ομοιομορφία που ανταποκρίνεται περισσότερο στην πραγματικότητα. Με τη γεωργία ακριβείας διαχειριζόμαστε αποτελεσματικότερα την τοπική παραλλακτικότητα ενός αγρού με στόχο :

 • Την αύξηση της απόδοσης της παραγωγής.
 • Τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.
 • Την ορθολογική και αποτελεσματικότερη χρήση των χημικών εισροών.
 • Τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας.
 • Την προστασία του εδάφους και των υπογείων υδάτων.

Σκοπός

Σκοπός της γεωργίας ακριβείας είναι:

 • Να οδηγήσει σε καλύτερη επιλογή των γεωργικών πρακτικών, σε συνάρτηση με τις ανάγκες των καλλιεργειών. Παράδειγμα αποτελεί η προσαρμοσμένη εφαρμογή λίπανσης (π.χ. διαφορετικές ποσότητες σε διαφορετικά σημεία του αγρού).
 • Να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της καλλιέργειας. Να μειώσει δηλαδή την υπερβολική χρήση χημικών και την υπέρμετρη χρήση γεωργικών μηχανημάτων
 • Να μπορέσει να δώσει, τελικά, αυξημένη παραγωγή καλύτερης ποιότητας και ποσότητας, αυξάνοντας το εισόδημα του καλλιεργητή.


Βιβλιογραφία

 • "Πεδία και τρόποι καταγραφής της παραλλακτικότητας στη γεωργία ακριβείας", των Χρήστου Γ. Καρυδά και Νικολάου Γ. Συλλαίου, Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής, Σχολή Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και GIS, ΑΠΘ
 • "Εφαρμογές και προοπτική γεωργίας ακριβείας στην Ελλάδα", Γέμτος Θ., Φουντάς Σ., Μαρκινός Α., Χατζηνίκος Α., Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • "Γεωργία ακριβείας : το μελλοντικό σύστημα παραγωγής αγροτικών προϊόντων", των Δρ. Ελευθέριου Ευαγγέλου - εδαφολόγος και Δρ. Χρίστου Τσαντήλα - τακτικός ερευνητής, Ινστιτούτο Χαρτογράφησης και Ταξινόμησης Εδαφών Λάρισας
px100

http://reverie.neuropublic.com/np/agriforum/index.php