Δίπτερα

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Τα δίπτερα περιλαμβάνουν τις μύγες και τα κουνούπια. Είναι έντομα μικρού έως μεσαίου μεγέθους με ένα ζεύγος μεμβρανωδών πτερύγων (πρόσθιες) ενώ το άλλο (οπίσθιες) έχει τροποποιηθεί σε όργανα εξισορρόπησης, τους αλτήρες. Έχουν στοματικά μόρια μυζητικού τύπου με προβοσκίδα και ακραία κοτυληδόνα, σε μερικές περιπτώσεις ικανά και για νύξη. Ανήκουν στην κατηγορία των ολομετάβολων εντόμων με προνύμφες άποδες στις οποίες η κεφαλή είναι ελάχιστα σχηματισμένη ή έχει αντικατασταθεί από το γναθοφαρυγγικό σκελετό. Στις πιο τέλειες μορφές το τελευταίο προνυμφικό έκδυμα διατηρείται σαν κάλυμμα της πλαγγόνας και αποτελεί το puparium.

Τα δίπτερα θεωρούνται η πιο εξελιγμένη Τάξη εντόμων. Τα ακμαία αναγνωρίζονται επειδή φέρουν ένα μόνο ζεύγος πτερύγων. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία στα διάφορα είδη όσον αφορά το περιβάλλον διαβίωσης και τις τροφικές συνήθειες. Πολλά είναι σαπροφάγα, άλλα φυτοφάγα και σε πολλές περιπτώσεις σοβαροί εχθροί καλλιεργειών, και άλλα πάλι είναι αρπακτικά εντόμων, παράσιτα εντόμων και ανώτερων ζώων ή έχουν ιδιαίτερη υγειονομική σημασία, όπως εκείνα που μεταδίδουν ασθένειες του ανθρώπου (ελονοσία, κίτρινος πυρετός, ελεφαντίαση κ.α.).

Οικογένειες διπτέρων με οικονομική σημασία είναι :

  • Οικογένεια Cecidomyiidae : Περιλαμβάνει εχθρούς καλλιεργειών όπως: Clinodiplosis oleisuga που προσβάλλει την ελιά, Contarinia pyrivora που προσβάλλει την αχλαδιά, Dasyneura pyri που επίσης προσβάλλει την αχλαδιά. Επίσης περιλαμβάνει ωφέλιμα είδη, όπως το Aphidoletes aphidimyza, που είναι παράσιτο αφίδων στα θερμοκήπια με ικανοποιητική εφαρμογή σε εμπορική κλίμακα. Άλλο αφιδοφάγο είδος είναι το A. meridionalis.
  • Οικογένεια Anthomyiidae : Είδη των γενών Hylemyia και Pegomyia προσβάλλουν τεύτλα, λαχανικά (σκόρδο, κρεμμύδι κ.α.).
  • Οικογένεια Tephritidae (Trypetidae) : Περιλαμβάνει εχθρούς καλλιεργειών με ιδιαίτερη οικονομική σημασία: Bactrocera (Dacus) oleae, ο δάκος της ελιάς. Ceratitis capitata, η μύγα της Μεσογείου με ευρύτατο φάσμα ξενιστών, ιδιαίτερα στα οπωροφόρα. Rhagoletis cerasi, η μύγα των κερασιών.
  • Οικογένεια Lonchaeidae : Το είδος Lonchaea aristella προσβάλλει τα σύκα.
  • Οικογένεια Agromyzidae : Είδη του γένους Liriomyza είναι ζημιογόνοι φυλλορύκτες στην λαχανοκομία και ανθοκομία, ιδιαίτερα στα θερμοκήπια.
  • Οικογένεια Syrphidae : Περιλαμβάνει είδη των οποίων οι προνύμφες είναι αποτελεσματικά αρπακτικά αφίδων στην δενδροκομία, τη λαχανοκομία και τη μεγάλη καλλιέργεια, π.χ. Scaeva pyrastri, Episyrphus balteatus, Syrphus corollae κ.ά.
  • Οικογένεια Tachinidae : Περιλαμβάνει είδη των οποίων οι προνύμφες είναι αποτελεσματικά παράσιτα προνυμφών λεπιδοπτέρων στη δενδροκομία, τη λαχανοκομία, το αμπέλι και τη μεγάλη καλλιέργεια, π.χ. Winthemia bohemani.

Σχετικές σελίδες