Διαδικασία-δικαιολογητικά έκδοσης έγκρισης τύπου διαξονικού γεωργικού ή δασικού ελκυστήρα

Από GAIApedia
Αναθεώρηση της 13:08, 21 Μαρτίου 2013 υπό τον A papageorgiou (Συζήτηση)

(διαφορά) ←Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεώτερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Για να ταξινομηθεί και κατόπιν να απογραφεί (εφοδιαστεί με άδεια κυκλοφορίας) ένας διαξονικός γεωργικός ή δασικός ελκυστήρας απαιτείται να έχει εγκριθεί ο τύπος του. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να εγκριθεί ο τύπος του ελκυστήρα είναι:

  1. Αίτηση στην οποία αναφέρεται και ο αριθμός σειράς πλαισίου (πλήρης) και αριθμός σειράς κινητήρα (πλήρης) του πρώτου εισαχθέντος γεωργικού ελκυστήρα.
  2. Έγκριση τύπου Ευρωπαϊκής Ένωσης για το γεωργικό ελκυστήρα σύμφωνα με την οδηγία 74/150/ΕΚ ή τις τροποποιήσεις αυτής 2001/3/ ΕΚ, 2003/37/ΕΚ, 2005/67. Η έγκριση πρέπει να συνοδεύεται από τις αντίστοιχες εκθέσεις δοκιμών και το πληροφοριακό δελτίο του κατασκευαστή.
  3. Έγκριση τύπου Ε.Ε. σύμφωνα με την οδηγία 97/68/EK ή τη 2000/25/ΕΚ ή τις τροποποιήσεις αυτών 2004/26/EK και 2005/13 αντίστοιχα για τις ρυπογόνες εκπομπές του κινητήρα που φέρει ο εν λόγω γεωργικός ελκυστήρας και σύμφωνα με τη ΦΑΣΗ που ισχύει κατά την περίοδο εισαγωγής του μηχανήματος.
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα δηλώνεται ότι ο εισαγωγέας – έμπορος έχει επάρκεια ανταλλακτικών, κατέχει συνεργείο επισκευών για την τεχνική εξυπηρέτηση του μηχανήματος, χορηγεί εγγύηση καλής λειτουργίας για 1 χρόνο και βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης στην ελληνική γλώσσα.
  5. Εικονογραφημένο έντυπο (τεχνικό φυλλάδιο) του εργοστασίου κατασκευής (προσπέκτους).
  6. Παράβολο για το οποίο αποστέλλεται ειδοποίηση στην πορεία της έγκρισης.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία - πηγές