Εγκαταστάσεις αιγοπροβάτων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Προβατοστάσιο θερμοκηπιακού τύπου
Προβατοστάσιο θερμοκηπιακού τύπου

Οι παράγοντες που επηρεάζουν το σχεδιασμό ενός αιγοπροβατοστασίου [1] είναι οι παρακάτω:

 • Η κατεύθυνση παραγωγής (κρεοπαραγωγή ή γαλακτοπαραγωγή)
 • Το μέγεθος της μονάδας (αρχικό, τελικό και επεκτασιμότητα)
 • Η φυλή των εκτρεφόμενων ζώων
 • Το σύστημα εκτροφής
 • Το κλίμα και το έδαφος
 • Οι ανάγκες σε εργασία και εκμηχάνιση
 • Οι οικονομικές δυνατότητες του εκτροφέα
 • Ο συγχρονισμός του οίστρου
 • Ο χρόνος απογαλακτισμού
 • Η εφαρμογή τεχνητής γαλουχίας
 • Το πρόγραμμα ανανέωσης του ποιμνίου.

Άλλες παράμετροι είναι οι τοπικές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, η διαθεσιμότητα ζωοτροφών, βοσκοτόπων, νερού, ηλεκτρικού, η ύπαρξη ζωοτεχνικών προβλημάτων (π.χ. προσαρμοστικότητα ή ασθένειες), οι υγειονομικοί κανονισμοί, η προσβασιμότητα, οι επιδοτήσεις.

Όσον αφορά στο διαχωρισμό των ζώων και την ομαδοποίησή τους, αυτό γίνεται ως εξής: Θηλυκά αλμεγόμενα ή σε ξηρά περίοδο, θηλυκά μη έγκυα, αρσενικά αναπαραγωγής, ζώα αντικατάστασης, αμνοερίφια προς πώληση, πάχυνση ή αναπαραγωγή. Η σύνθεση του πληθυσμού ενός κοπαδιού αλλάζει κατά τη διάρκεια του χρόνου. Επίσης μεταβάλλεται ο αριθμός και η επιφάνεια των απαραίτητων χώρων.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εγκαταστάσεις των αιγοπροβάτων ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο. Αιγοπροβατοστάσια.
Βιβλιογραφία

 1. "Γεωπονικό πανεπιστήμιο Αθηνών, Παναγιώτης Παναγάκης, Επίκουρος Καθηγητής Στέγασης Ζώων, Αιγοπροβατοστάσια"