Εδαφικές συνθήκες βερυκοκκιάς

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η βερυκοκκιά ευδοκιμεί σε εδάφη βαθιά, γόνιμα και καλά αποστραγγισμένα. Θα πρέπει να αποφεύγονται τα αβαθή συνεκτικά και με ψηλή συγκέντρωση σε άλατα (είτε στα επιφανειακά στρώματα είτε στο υπέδαφος) εδάφη, γιατί η βερυκοκκιά είναι πολύ ευαίσθητη σ' αυτά.Το έδαφος του οπωρώνα πρέπει να είναι ελαφρύ αμμώδες ή πηλοαμμώδες. Βαριά εδάφη που δεν έχουν επαρκή στράγγιση πρέπει να αποφεύγονται διότι ευνοούν ασθένειες όπως η φυτόφθορα. Φτωχό υπέδαφος οδηγεί σε πτωχή ανάπτυξη ή και νέκρωση των δένδρων βερικοκιάς Επιπρόσθετα θα πρέπει να αποφεύγονται τα εδάφη, στα οποία καλλιεργήθηκαν κηπευτικά (πατάτες, ντομάτες κ.ά.), τουλάχιστον για μια τετραετία. Άριστη τιμή pH εδάφους για να ευδοκιμήσει η βερυκοκκιά και να δώσει καλή ποιοτική και ποσοτική παραγωγή είναι από 6-7,5. Το κατώτατο όριο είναι 5.[1]

Βιβλιογραφία

  1. Ειδική δενδροκομία Τόμος II "Ακρόδρυα-Πυρηνόκαρπα-Λοιπά καρποφόρα", Ποντίκη Κων/νου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.