Εδαφοκλιματικές απαιτήσεις βαμβακιού

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Κλιματικές απαιτήσεις βαμβακιού

Το βαµβάκι κατάγεται από υποτροπικές χώρες οπότε οι απαιτήσεις σε θερµοκρασία είναι αυξηµένες. Γενικά ευδοκιµεί σε περιοχές όπου η μέση θερµοκρασία κυµαίνεται μεταξύ 24 - 25oC, γι’ αυτό στα εύκρατα κλίµατα υποφέρει στην αρχή και στο τέλος του βιολογικού του κύκλου. Σε χαμηλές θερµοκρασίες παρατηρείται διακοπή της ανάπτυξης ενώ σε υψηλές εκτός από την ανάσχεση της ανάπτυξης παρατηρείται πτώση καρυδιών και χτενιών.

Η άριστη θερµοκρασία φυτρώµατος είναι 30 - 34oC, η μέγιστη 40oC, και η ελάχιστη 14oC. Στους 20 - 30oC ο σπόρος χρειάζεται 8 - 10 ηµέρες για να βλαστήσει, ενώ στους 15oC χρειάζεται το διπλάσιο χρόνο. Όπως καταλαβαίνουµε το βαµβάκι καλλιεργείται στη χώρα μας κάτω από οριακές κλιµατολογικές συνθήκες και εποµένως επηρεάζεται έντονα από τις επικρατούσες κάθε φορά συνθήκες. Το βαμβάκι για να ολοκληρώσει το βιολογικό του κύκλο χρειάζεται 170 - 210 ηµέρες, ανάλογα με την ποικιλία και τις επικρατούσες κλιµατολογικές συνθήκες, έτσι είµαστε υποχρεωµένοι να καταφεύγουµε σε κάποιες καλλιεργητικές επεµβάσεις (π.χ. ρυθµιστές ανάπτυξης) ώστε να περιορίζουµε τις επιδράσεις του κλίµατος στη βαµβακοπαραγωγή.

Το βαμβάκι αναπτύσσεται ικανοποιητικά σε περιοχές με ζεστό καλοκαίρι, χωρίς βροχές, με μικρές διακυµάνσεις θερµοκρασίας μεταξύ ημέρας και νύχτας, με υψηλή ατµοσφαιρική υγρασία κατά τη διάρκεια της νύχτας, μεγάλη ηλιοφάνεια, υψηλή εδαφική υγρασία και με φθινόπωρο ξηρό και θερµό, ώστε να ωριµάσουν κανονικά τα καρύδια.

Εδαφικές απαιτήσεις βαμβακιού

Το βαμβάκι μπορεί να καλλιεργηθεί σε μεγάλη ποικιλία εδαφών. Σπάνια αποκλείεται η καλλιέργειά του για λόγους ακαταλληλότητας εδάφους. Η χαµηλή σύσταση του εδάφους εκτός από τη συµβολή της στη γονιµότητα να αποβεί κάποτε και περιοριστικός παράγοντας αν η περιεκτικότητα σε ορισµένα συστατικά υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια. ∆εν μπορεί να ευδοκιµεί σε παθογενή αλκαλικά ή όξινα εδάφη. Το κατάλληλο pH είναι 7 και 8 μπορεί όµως να καλλιεργηθεί και μεταξύ 5,5 - 8,5. ∆εν αποδίδει ικανοποιητικά σε συνεκτικά εδάφη πολύ υγρά που δεν στραγγίζουν εύκολα.