Εξέλιξη καλλιέργειας ακτινιδιάς - τιμές παραγωγού

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται στοιχεία για την εξέλιξη καλλιέργειας της ακτινιδιάς απ' το 2002-2010. Υπάρχουν στοιχεία όπως η έκταση σε στρέμματα, η παραγωγή ακτινιδίων σε τόνους, η στρεμματική απόδοση, η τιμή σε ευρώ ανά κιλό και η ακαθάριστη αξία παραγωγής σε ευρώ.

Εξέλιξη καλλιέργειας ακτινιδιάς
Έτος Έκταση (στρέμματα) Παραγωγή (τόνοι) Στρεμματική απόδοση (κιλά / στρέμμα) Τιμή (ευρώ / κιλό) Ακαθάριστη αξία παραγωγής (ευρώ)
2002 37.300 39.746 1.065,58 0,62 24.643
2003 38.452 42.310 1.100,33 0,60 25.386
2004 42.698 71.960 1.685,32 0,32 23.027
2005 44.287 73.470 1.658,95 0,43 31.592
2006 46.461 69.140 1.488,13 0,57 39.410
2007 48.350 70.110 1.450,05 0,50 35.055
2008 57.386 103.926 1.811,00 0,53 55.081
2009 59.630 113.142 1.897,40 0,32 36.205
2010 60.542 120.965 1.998,03 0,43 52.015
2011 67.000 141.000 2.500 0,42 59.220

Σχετικές σελίδες