Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Καθεστώς πιστοποιητικών στις εισαγωγές σκόρδων"

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
 
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 
Οι εισαγωγές σκόρδων διακρίνονται σε εισαγωγές με δασμολογική ποσόστωση και εισαγωγές χωρίς δασμολογική ποσόστωση.  
 
Οι εισαγωγές σκόρδων διακρίνονται σε εισαγωγές με δασμολογική ποσόστωση και εισαγωγές χωρίς δασμολογική ποσόστωση.  
  
#Εισαγωγές [[σκόρδο προϊόν |σκόρδων]] με δασμολογική ποσόστωση Η περίοδος δασμολογικής ποσόστωσης διαρκεί από την Ιουνίου έως τη 31η Μαΐου του επόμενου έτους και χωρίζεται σε 4 υποπεριόδους (Ιούνιος-Αύγουστος, Σεπτέμβριος-Νοέμβριος, Δεκέμβριος-Φεβρουάριος, Μάρτιoς-Μάιος). Οι εισαγωγείς σκόρδων με δασμολογική ποσόστωση, διακρίνονται σε παραδοσιακούς και νέους και η ποσότητα σκόρδων προς εισαγωγή κατανέμεται σε ποσοστό 70% στους παραδοσιακούς και 30% νέους εισαγωγείς για κάθε περίοδο δασμολογικής ποσόστωσης. Οι εισαγωγείς, ανά κατηγορία, υποβάλλουν μία αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού εισαγωγής ανά υποπερίοδο, που συνοδεύεται από εγγύηση ύψους 60 €/tn. Oι αιτήσεις αυτές αποστέλλονται στην Ε.Ε., η οποία με Κανονισμό καθορίζει ποσοστό κατανομής προς εισαγωγή σκόρδων ανά κατηγορία εισαγωγέων και ανά υποπερίοδο. H διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής ανέρχεται σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα έκδοσής τους.  
+
#Εισαγωγές [[σκόρδο προϊόν |σκόρδων]] με δασμολογική ποσόστωση Η περίοδος δασμολογικής ποσόστωσης διαρκεί από την 1<sup>η</sup> Ιουνίου έως τη 31<sup>η</sup> Μαΐου του επόμενου έτους και χωρίζεται σε 4 υποπεριόδους (Ιούνιος-Αύγουστος, Σεπτέμβριος-Νοέμβριος, Δεκέμβριος-Φεβρουάριος, Μάρτιoς-Μάιος). Οι εισαγωγείς σκόρδων με δασμολογική ποσόστωση, διακρίνονται σε παραδοσιακούς και νέους και η ποσότητα σκόρδων προς εισαγωγή κατανέμεται σε ποσοστό 70% στους παραδοσιακούς και 30% νέους εισαγωγείς για κάθε περίοδο δασμολογικής ποσόστωσης. Οι εισαγωγείς, ανά κατηγορία, υποβάλλουν μία αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού εισαγωγής ανά υποπερίοδο, που συνοδεύεται από εγγύηση ύψους 60 €/tn. Oι αιτήσεις αυτές αποστέλλονται στην Ε.Ε., η οποία με Κανονισμό καθορίζει ποσοστό κατανομής προς εισαγωγή σκόρδων ανά κατηγορία εισαγωγέων και ανά υποπερίοδο. H διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής ανέρχεται σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα έκδοσής τους.  
 
#Εισαγωγές σκόρδων χωρίς δασμολογική ποσόστωση Οι εισαγωγείς σκόρδων χωρίς δασμολογική ποσόστωση μπορούν να υποβάλλουν όλο το έτος αίτηση έκδοσης πιστοποιητικώνεισαγωγής, που συνοδεύεται από εγγύηση ύψους 60 €/tn και η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής ανέρχεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία αίτησης. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται κανονικά οι αναλογούντες δασμοί.(1200€/τον.)
 
#Εισαγωγές σκόρδων χωρίς δασμολογική ποσόστωση Οι εισαγωγείς σκόρδων χωρίς δασμολογική ποσόστωση μπορούν να υποβάλλουν όλο το έτος αίτηση έκδοσης πιστοποιητικώνεισαγωγής, που συνοδεύεται από εγγύηση ύψους 60 €/tn και η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής ανέρχεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία αίτησης. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται κανονικά οι αναλογούντες δασμοί.(1200€/τον.)
  

Τελευταία αναθεώρηση της 09:02, 17 Ιουνίου 2016

Οι εισαγωγές σκόρδων διακρίνονται σε εισαγωγές με δασμολογική ποσόστωση και εισαγωγές χωρίς δασμολογική ποσόστωση.

  1. Εισαγωγές σκόρδων με δασμολογική ποσόστωση Η περίοδος δασμολογικής ποσόστωσης διαρκεί από την 1η Ιουνίου έως τη 31η Μαΐου του επόμενου έτους και χωρίζεται σε 4 υποπεριόδους (Ιούνιος-Αύγουστος, Σεπτέμβριος-Νοέμβριος, Δεκέμβριος-Φεβρουάριος, Μάρτιoς-Μάιος). Οι εισαγωγείς σκόρδων με δασμολογική ποσόστωση, διακρίνονται σε παραδοσιακούς και νέους και η ποσότητα σκόρδων προς εισαγωγή κατανέμεται σε ποσοστό 70% στους παραδοσιακούς και 30% νέους εισαγωγείς για κάθε περίοδο δασμολογικής ποσόστωσης. Οι εισαγωγείς, ανά κατηγορία, υποβάλλουν μία αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού εισαγωγής ανά υποπερίοδο, που συνοδεύεται από εγγύηση ύψους 60 €/tn. Oι αιτήσεις αυτές αποστέλλονται στην Ε.Ε., η οποία με Κανονισμό καθορίζει ποσοστό κατανομής προς εισαγωγή σκόρδων ανά κατηγορία εισαγωγέων και ανά υποπερίοδο. H διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής ανέρχεται σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα έκδοσής τους.
  2. Εισαγωγές σκόρδων χωρίς δασμολογική ποσόστωση Οι εισαγωγείς σκόρδων χωρίς δασμολογική ποσόστωση μπορούν να υποβάλλουν όλο το έτος αίτηση έκδοσης πιστοποιητικώνεισαγωγής, που συνοδεύεται από εγγύηση ύψους 60 €/tn και η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής ανέρχεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία αίτησης. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται κανονικά οι αναλογούντες δασμοί.(1200€/τον.)

Δικαιούχοι: Εταιρείες (ΑΕ,ΟΕ,ΕΠΕ,ΑΕΒΕ κτλ) και προσωπικές εγγεγραμμένες στο Εμπορικό Επιμελητήριο.