Καθεστώς πιστοποιητικών στις εισαγωγές - εξαγωγές γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Εισαγωγές γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων

Οι εισαγωγές γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων διακρίνονται σε εισαγωγές με δασμολογική ποσόστωση και εισαγωγές χωρίς δασμολογική ποσόστωση.

Η περίοδος δασμολογικής ποσόστωσης για την εισαγωγή γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων διαρκεί από την 1η Ιουλίου κάθε έτους έως την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους. Σε αυτήν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι ενδιαφερόμενοι κατά την διάρκεια των δύο (2) παρελθόντων ημερολογιακών ετών εισήγαγαν ή εξήγαγαν στην Κοινότητα γαλακτοκομικά προιόντα τουλάχιστον 25 τόνων με διασαφήσεις εισαγωγής που υπάγονταιστο κεφάλαιο 04 της συνδιασμένης ονοματολογίας και αφού προηγούμενα αιτηθούν και εγγραφούν στο μητρώο εισαγωγέων από την 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου κάθε έτους. Οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο εισαγωγέων, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής το διάστημα 1–10 Ιουλίου για το Α΄ εξάμηνο του έτους εισαγωγής και 1–10 Ιανουαρίου για το Β΄ εξάμηνο του έτους εισαγωγής, που συνοδεύεται από εγγύηση ύψους 35 €/100 kg και η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής ανέρχεται σε 5 μήνες από την ημέρα έκδοσής τους.

  • Εισαγωγές γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων χωρίς δασμολογική ποσόστωση.

Οι εισαγωγείς γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων χωρίς δασμολογική ποσόστωση μπορούν να υποβάλουν αίτηση για έκδοση πιστοποιητικών όλη τη διάρκεια του έτους, που συνοδεύεται από εγγύηση ύψους 10 € /100 kg και η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής είναι μέχρι το τέλος του 4ου μήνα που έπεται του μήνα έκδοσης. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται κανονικά οι αναλογούντες δασμοί.

Εξαγωγές γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων

Οι εξαγωγείς γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων μπορούν να υποβάλουν αίτηση έκδοσης πιστοποιητικών εξαγωγής όλη τη διάρκεια του έτους. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από εγγύηση το ύψος της οποίας εξαρτάται από το εξαγόμενο προϊόν. Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εξαγωγής ανέρχεται μέχρι το τέλος του 4ου μήνα που έπεται του μήνα ημερομηνίας έκδοσης. Για τις εξαγωγές γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων δεν χορηγείται σήμερα εξαγωγική επιστροφή.

Δικαιούχοι: Εταιρείες (ΑΕ,ΟΕ,ΕΠΕ,ΑΕΒΕ κτλ) και προσωπικές εγγεγραμμένες στο Εμπορικό Επιμελητήριο.