Ο κλάδος της οινοποιίας

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Στατιστικά στοιχεία οινοπαραγωγής 1984-2012

Στο παρακάτω pdf παρατίθενται στοιχεία για την οινοπαραγωγή της αμπελοοινικής περιόδου 1984 έως 2012. Δίνονται στοιχεία για τους οίνους VQPRD, για οίνους με γεωγραφική ένδειξη αλλά και χωρίς γεωγραφική ένδειξη. Επιπλέον δίνονται στοιχεία για τα γλεύκη. Οι οίνοι διακρίνονται σε

  • ερυθρούς και ερυθρωπούς και σε
  • λευκούς οίνους.

Στατιστικά στοιχεία οινοπαραγωγής περιόδου 1984-2012

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί φαίνεται η ελληνική οινοπαραγωγή κατά τα έτη 1990 έως 2012 χωρίζοντάς τη σε οίνους χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ, σε ΠΟΠ, σε ΠΓΕ, σε ποικιλιακούς οίνους και σε άλλους. Τέλος φαίνεται η μεταβολή της οινοπαραγωγής ανά έτος.

Ελληνική οινοπαραγωγή


Εξέλιξη της καλλιέργειας επιτραπέζιων σταφυλιών

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία, μεταξύ των ετών 1961-2010 για την εξέλιξη της καλλιέργειας των επιτραπέζιων σταφυλιών. Στον πίνακα φαίνονται οι εκτάσεις (σε στέμματα), η αντίστοιχη παραγωγή σε τόνους, η τιμή (σε δρχ./κιλό) και η ακαθάριστη αξία παραγωγής (σε χιλ. δρχ.).

[ Εξέλιξη της καλλιέργειας των επιτραπέζιων σταφυλιών]

Εξέλιξη της καλλιέργειας της κορινθιακής σταφίδας

Στον πιο κάτω σύνδεσμο παρατίθενται στοιχεία για την εξέλιξη της καλλιέργειας της κορινθιακής σταφίδας μεταξύ των ετών 1961-2010. Στον πίνακα φαίνονται οι εκτάσεις (σε στέμματα), η αντίστοιχη παραγωγή σε τόνους, η στρεμματική απόδοση (σε κιλά/στρέμμα), η τιμή (σε δρχ./κιλό) και η ακαθάριστη αξία παραγωγής (σε χιλ. δρχ.).

[ Εξέλιξη της καλλιέργειας της κορινθιακής σταφίδας]

Εξέλιξη της καλλιέργειας της σουλτανίνας

Στον πιο κάτω σύνδεσμο παρατίθενται στοιχεία για την εξέλιξη της καλλιέργειας της σουλτανίνας μεταξύ των ετών 1961-2010. Στον πίνακα φαίνονται οι εκτάσεις (σε στέμματα), η αντίστοιχη παραγωγή σε τόνους, η στρεμματική απόδοση (σε κιλά/στρέμμα), η τιμή (σε δρχ./κιλό) και η ακαθάριστη αξία παραγωγής (σε χιλ. δρχ.).

[ Εξέλιξη της καλλιέργειας της σουλτανίνας]

Κατανάλωση οίνου στην Ελλάδα

Στον πιο κάτω σύνδεσμο παρατίθενται στοιχεία για την κατανάλωση οίνου στην Ελλάδα μεταξύ των ετών 1995-2011.

Κατανάλωση οίνου στην Ελλάδα


Όγκος οινικών αποστάξεων στην Ελλάδα

Στον πιο κάτω σύνδεσμο παρατίθενται στοιχεία για τον όγκο οινικών αποστάξεων στην Ελλάδα μεταξύ των ετών 1997-2009.

Όγκος οινικών αποστάξεων στην Ελλάδα

Ελληνικά αποθέματα οίνου

Στον πιο κάτω σύνδεσμο παρατίθεται πίνακας με στοιχεία για τα ελληνικά αποθέματα οίνου από το 1990 έως και το 2011. Στον πίνακα φαίνονται τα αποθέματα ανά έτος καθώς και η μεταβολή που σημειώθηκε ανά έτος.

Eλληνικά αποθέματα οίνου