Ποικιλίες δαμασκηνιάς

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ποικιλίες Ευρωπαϊκής δαμασκηνιάς

Agen french

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα ωοειδές, με μικρό λαιμό σε μερικούς καρπούς. Ο φλοιός είναι σκούρος κόκκινος έως βαθυκόκκινος. Η σάρκα είναι χρυσοκίτρινη, μερικές φορές με ελαφρά πράσινη απόχρωση, μαλακή και χωρίς πόρους, με γεύση γλυκειά. Η σχέση νωπού προς ξηρό βάρος είναι περίπου 3:1. Ο πυρήνας είναι μικρός, λείος και επίπεδος με σχήμα επίμηκες-ωοειδές. Ωριμάζει κατά τα τέλη Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή, με βλάστηση ορθόκλαδη και μέτρια τάση παρενιαυτοφορίας. Θεωρείται η πιο κατάλληλη ποικιλία για την παραγωγή ξηρών δαμάσκηνων και χυμοποίηση.Friedman

Ο καρπός της μοιάζει σε εμφάνιση με την Agen french, αλλά έχει μεγαλύτερη τάση να παράγει καρπούς με ευκρινή λαιμό. Ωριμάζει κατά τα τέλη Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή, παραγωγική, με καρπούς καλής ποιότητας. Θεωρείται ποικιλία κατάλληλη για αποξήρανση.French 626

Ο καρπός της έχει χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα της Agen french, αλλά διαφέρει απ’αυτή στα εξής: Η σάρκα μαλακώνει νωρίτερα και παρουσιάζει τάση καρπόπτωσης, προτού επιτευχθεί η επιθυμητή συγκέντρωση των διαλυτών στερεών. Πρέπει να συγκομίζεται νωρίς, προτού επισυμβεί μεγάλη καρπόπτωση. Η σχέση νωπού προς ξηρό βάρος συνήθως είναι καλύτερη από εκείνη της Agen french.French 698

Ο καρπός της έχει χαρακτηριστικά παρόμοια μ’ εκείνα της Agen french, αλλά διαφέρει απ’ αυτή στα εξής: Ανθίζει 1 έως 2 μέρες αργότερα της Agen french και συγκομίζεται επίσης λίγες μέρες αργότερα απ’ αυτή. Το μέγεθος των καρπών της, στα ενήλικα δέντρα, είναι ελαφρά μεγαλύτερο από εκείνο της Agen french. Η ποιότητα των αποξηραμένων δαμάσκηνων είναι καλή. Θεωρείται κατάλληλη για αποξήρανση.French 707

Ο καρπός της έχει χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα της Agen french, αλλά διαφέρει απ’ αυτή στα εξής: Παράγει καρπούς μεγαλύτερους σε μέγεθος απ’ όλους τους επιλεγέντες κλώνους. Η ποιότητα του φλοιού συχνά δεν είναι τόσο καλή όσο εκείνη της Agen french. Η περιεκτικότητα των διαλυτών στερεών είναι ελαφρά μικρότερη από της Agen french και η σχέση νωπού προς ξηρό βάρος ελαφρά μεγαλύτερη. Θεωρείται κατάλληλη για αποξήρανση.Victor large

Ο καρπός της έχει μέτριο έως μεγάλο μέγεθος και σχήμα ωοειδές. Τα χαρακτηριστικά του καρπού πλησιάζουν πάρα πολύ προς εκείνα της Agen french. Ωριμάζει κατά τα τέλη Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή, με βλάστηση ορθόκλαδη, παραγωγική και με καρπούς καλής ποιότητας. Θεωρείται ποικιλία κατάλληλη για παραγωγή ξηρών δαμάσκηνων.Imperial

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα ελλιψοειδές. Ο φλοιός είναι σκούρος κόκκινος έως βαθυκόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, συχνά με πράσινη απόχρωση. Γίνεται πιο σκοτεινή και σχηματίζει αεροθύλακες όταν ψηλές θερμοκρασίες επισυμβούν λίγο πριν τη συγκομιδή των καρπών. Η σχέση νωπου προς ξηρό βάρος είναι 3.75:1. Ο πυρήνας είναι λίγο μεγαλύτερος από εκείνον της Agen french. Ωριμάζει κατά τα τέλη Αυγούστου. Σαν δένδρο κατά τη νεαρή ηλικία είναι ζωηρή, με βλάστηση λιγότερο ορθόκλαδη από την Agen french, παραγωγική, με ισχυρή τάση παρενιαυτοφορίας. Χρειάζεται αραίωμα καρπών για την παραγωγή μεγάλων και καλής ποιότητας καρπών. Οι καρποί της χρειάζονται 50% περισσότερο χρόνο για αποξήρανση από την Agen french και έχουν την τάση να σκάζουν και να γίνονται επίπεδοι στους ταρσούς αποξήρανσης. Θεωρείται ποικιλία κατάλληλη για αποξήρανση.Sugar

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα ελλειψοειδές. Ο φλοιός είναι σκούρος κόκκινος έως βαθυκόκκινος. Η σάρκα είναι κεχριμπαρί, ελαφρά ινώδης, με γεύση γλυκιά. Παρουσιάζει την τάση οι καρποί της να σχίζονται και να πέφτουν, όταν πλησιάζει η συγκομιδή. Ο πυρήνας είναι μεγάλος, με τραχεία επιφάνεια και με πτερύγιο, που προεξέχει κατά μήκος της κοιλιακής ραφής. Η σχέση νωπού προς ξηρό βάρος είναι ψηλή, 4:1. Ωριμάζει κατά τις αρχές Αυγούστου. Σαν δέντρο είναι ζωηρή, με βλάστηση ορθόκλαδη, παραγωγική και με ισχυρή τάση παρενιαυτοφορίας, αν δε γίνεται συστηματικά αραίωμα καρπών. Με το αραίωμα επιτυγχάνεται και μεγαλύτερο μέγεθος καρπών. Οι καρποί σκάζουν και γίνονται επίπεδοι, αν η θερμοκρασία αποξήρανσης υπερβεί τους 71,1oC και χρειάζεται μεγάλη περίοδο αποξήρανσης.Robe de sargeaut

Ο καρπός της συνήθως έχει μέγεθος μεγαλύτερο από της Agen french και σχήμα ελλειψοειδές. Ο φλοιός είναι βαθυκόκκινος έως μελανός με έντονο λευκό επάνθισμα. Η σάρκα είναι πρασινοκίτρινη, πιο χυμώδης από της Agen french, με γεύση συνήθως αισθητά στυφή. Ο πυρήνας είναι λίγο μεγαλύτερος, πιο χονδρός και πιο τραχύς από εκείνο της Agen french. Ωριμάζει λίγες μέρες νωρίτερα απ’ την Agen french. Σαν δέντρο είναι ζωηρή, με ορθόκλαδη βλάστηση, παραγωγική και με τάση να δίνει ικανοποιητικές σοδειές κάθε χρόνο. Για την παραγωγή καρπών μεγαλύτερου μεγέθους και καλύτερης ποιότητας χρειάζεται αραίωμα καρπών. Η περιεκτικότητα των καρπών σε διαλυτά στερά φτάνει το 24% ή περισσότερο κατά τη συγκομιδή, όταν η παραγωγή του δέντρου είναι μέτρια. Ο καρπός σπάνια σχίζεται πλευρικά, αλλά παρουσιάζει την τάση να πέφτει αμέσως μετά την πλήρη ωρίμανσή του. Η σχέση νωπού προς ξηρό βάρος κυμαίνεται από 3.4:1 μέχρι 3.75:1. Η αποξήρανση διαρκεί αρκετές ώρες περισσότερο από την Agen french. Οι καρποί κατά την αποξήρανση τείνουν να σκάσουν και να γίνουν επίπεδοι, αν η θερμοκρασία αποξήρανσης υπερβεί τους 71.1oC.Moyer

Ο καρπός της έχει πολύ μεγάλο μέγεθος, όταν τα δέντρα καρποφορούν κανονικά και σχήμα ελλειψοειδές. Ο φλοιός είναι σκούρος κόκκινος με έντονο λευκό επάνθισμα. Η σάρκα είναι κίτρινη, με ελαφρά πορτοκαλί απόχρωση και γεύση γλυκιά. Η σχέση νωπού προς ξηρό βάρος είναι 4:1. Η περιεκτικότητα των διαλυτών στερεών είναι μικρότερη από εκείνη της Agen french. Ο πυρήνας είναι μεγάλος, με τραχεία επιφάνεια και ημισυμπύρηνος. Ωριμάζει περίπου 10 μέρες μετά απ’ την Agen french. Σαν δέντρο είναι ζωηρή, με βλάστηση ορθόκλαδη, πολύ παραγωγική και με ισχυρή τάση παρενιαυτοφορίας. Ανθίζει 1-2 μέρες μετά απ’ την Agen french. Ο καρπός είναι δύσκολος στους χειρισμούς κατά την αποξήρανση, όπου σκάζει και γίνεται επίπεδος, εκτός αν αποξηρανθεί προσεκτικά. Θεωρείται ποικιλία κατάλληλη για αποξήρανση.Italian

Ο καρπός της έχει μεγαλύτερο μέγεθος από εκείνο της Agen french και σχήμα ελλειψοειδές. Ο φλοιός είναι σκούρος κόκκινος έως βαθυκόκκινος, με έντονο ανοικτογάλαζο-λευκό επάνθισμα. Η σάρκα είναι πρασινοκίτρινη, σχεδόν εκπύρηνη, με γεύση υπόξινη. Ο πυρήνας είναι μικρός, με τραχεία επιφάνεια και με πτερύγιο κατά μήκος της κοιλιακής ραφής. Ωριμάζει κατά τα τέλη Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι λιγότερο ζωηρή και πιο πλαγιόκλαδη από την Agen french, παραγωγική, με καρπούς καλής ποιότητας. Θεωρείται ποικιλία κατάλληλη γι’ αποξήρανση και νωπή κατανάλωση. Οι καρποί της σε πολύ ζεστές περιοχές είναι κατώτερης ποιότητας. Κατάγεται απ’ την Ιταλία.Stanley

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα ελλειψοειδές. Ο φλοιός είναι κηρώδης και σε χρώμα γαλάζιος. Η σάρκα είναι κίτρινη, πολύ συνεκτική, εκπύρηνη, με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά τα τέλη Αυγούστου. Σαν δέντρο είναι μέτριας ζωηρότητας, με ψηλή και σταθερή παραγωγή. Θεωρείται ποικιλία κατάλληλη για αποξήρανση, κονσερβοποίηση και νωπή κατανάλωση.President

Ο καρπός της έχει πολύ μεγάλο μέγεθος και σχήμα ελλειψοειδές. Ο φλοιός είναι πράσινος με μπλε απόχρωση σε όλη την επιφάνειά του. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική, εκπύρηνη και γλυκιά. Ωριμάζει κατά τα μέσα Σεπτεμβρίου. Σαν δέντρο είναι μέτρια ζωηρή, με βλάστηση ορθόκλαδη και σταθερά πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία μέτριας ποιότητας. Είναι κατάλληλη για νωπή κατανάλωση, αλλά και για αποξήρανση. Κατάγεται από την Αγγλία.French improved

Ο καρπός της έχει μικρό έως μέτριο μέγεθος και σχήμα ελλειψοειδές-επίμηκες. Ο φλοιός είναι κηρώδης και βαθυκόκκινος. Η σάρκα είναι κιτρινοπράσινη, συνεκτική, ημισυμπύρηνη, με εκλεκτή γεύση. Ωριμάζει κατά τα τέλη Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή, παραγωγική και με τάση να μπαίνει κάπως αργά σε πλήρη καρποφορία. Θεωρείται ποικιλία κατάλληλη για αποξήρανση και παραγωγή αποξηραμένων καρπών εκλεκτής ποιότητας.Bluefre

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα ελλειψοειδές. Ο φλοιός είναι γαλάζιος. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική, εκπύρηνη, με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το πέμπτο πενθήμερο του Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι μέτριας ζωηρότητας και σταθερά πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας, κατάλληλη για νωπή κατανάλωση, αλλά και για αποξήρανση.Ruth gerstetter

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα επίμηκες-ελλειψοειδές. Ο φλοιός είναι γαλάζιος. Η σάρκα είναι κιτρινοπράσινη και εκπύρηνη. Ωριμάζει κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου. Σαν δέντρο είναι μέτριας ζωηρότητας και παραγωγική, αλλά όχι πάντοτε σταθερά παραγωγική. Είναι επιδεκτική στην καρπόπτωση πριν από τη συγκομιδή. Θεωρείται ποικιλία μέτριας ποιότητας κατάλληλη για νωπή κατανάλωση. Κατάγεται από τη Γερμανία.Timpuri de julie

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα ελλειψοειδές, ο φλοιός είναι βαθυκόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου. Σαν δέντρο είναι μέτριας ζωηρότητας, με βλάστηση ορθόκλαδη και πολύ παραγωγική. Οι καρποί της είναι επιδεκτικοί στη μεταφορά. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας, κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και αποξήρανση. Κατάγεται από τη Ρουμανία.Zucchella

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα ελλειψοειδές. Ο φλοιός είναι κόκκινος έως βαθυκόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, ημισυνεκτική έως συνεκτική, εκπύρηνη, χυμώδης και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά τα τέλη Αυγούστου. Σαν δέντρο είναι μέτριας ζωηρότητας και πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας για νωπή κατανάλωση και καλή για αποξήρανση.Yakima

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα ελαφρά ελλειψοειδές. Ο φλοιός είναι κόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη και εκπύρηνη. Ωριμάζει κατά τα μέσα Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας. Πρόκειται για νέα ποικιλία με ικανοποιητική προσαρμοστικότητα.Αζανιά

Δαμάσκηνο Σκοπέλου

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα ωοειδές έως ελλειψοειδές. Ο φλοιός είναι σκούρος μπλε. Η σάρκα είναι κίτρινη, ημιεκπύρηνη και πολύ γλυκιά. Ωριμάζει τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. Σαν δέντρο είναι μέτριας ζωηρότητας και πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία κατάλληλη για αποξήρανση και παραγωγή ξηρών δαμασκήνων εκλεκτής ποιότητας. Πρόκειται για κλώνο αυτόστειρο που καλλιεγείται κυρίως στη νήσο Σκόπελο.


Αγιορείτικο

Ο καρπός έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα ωοειδές έως ελλειψοειδές. Ο φλοιός είναι κίτρινος με ρόδινη έως κόκκινη απόχρωση. Η σάρκα είναι κίτρινη, με γεύση ξινή. Ωριμάζει κατά τα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. Σαν δέντρο είναι μέτριας ζωηρότητας και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία κατάλληλη για αποξήρανση και παραγωγή ξηρών δαμασκήνων μέτριας ποιότητας. Καλλιεργείται πολύ στη περιοχή της Χαλκιδικής

Ασβεστοχωρίου

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι πρασινοκίτρινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη, με γεύση γλυκειά. Ωριμάζει κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σαν δέντρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Είναι ποικιλία αυτογόνιμη. Θεωρείται κατάλληλη για νωπή κατανάλωση. Πρόκειται για ποικιλία που καλλιεργείται κυρίως στη Μακεδονία, Μαγνησία.


Washington

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα στρόγγυλο-ελλειψοειδές. Ο φλοιός είναι ανοιχτοκίτρινος. Η σάρκα είναι πρασινοκίτρινη, συνεκτική, εκπύρηνη και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά τα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. Σαν δέντρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία κατάλληλη για νωπή κατανάλωση, καλής ποιότητας. Είναι ποικιλία αυτόστειρη.


Reine claude

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι πρασινοκίτρινος. Η σάρκα είναι χρυσοκίτρινη, συνεκτική, χυμώδης και με γεύση γλυκιά. Ωριμάζει κατά τα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. Σαν δέντρο είναι ζωηρή, με βλάστηση πλαγιόκλαδη και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και κονσερβοποίηση. Κατάγεται απ’ τη Γαλλία.


Lombard

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα ελλειψοειδές. Ο φλοιός είναι κόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη και με καλή γεύση κατά την πλήρη ωρίμανση των καρπών. Ωριμάζει κατά τα τέλη Ιουλίου. Σαν δέντρο είναι καλής ζωηρότητας και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Victoria

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα ελλειψοειδές. Ο φλοιός είναι κόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη και με γεύση μέτρια γλυκιά. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου. Σαν δέντρο είναι ζωηρή, με βλάστηση ορθόκλαδη και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία μέτρια ςποιότητας, κατάλληλη για νωπή κατανάλωση. Κατάγεται απ’ την Αγγλία.Ποικιλίες Ιαπωνικής δαμασκηνιάς

Black amber

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα ελλειψοειδές-επίμηκες. Ο φλοιός είναι βαθυμέλανος. Η σάρκα είναι χρώματος κεχριμπαρί, πολύ συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά τα μέσα Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Είναι πολύ επιδεκτική στους χειρισμούς και τη μεταφορά. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας. Κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Burmosa

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει σχήμα ανοιχτό κόκκινο με βαθυκόκκινες αποχρώσεις. Η σάρκα είναι βαθυκίτρινη, ημισυνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και είναι κατάλληλη για νωπή κατανάλωση. Συνιστάται ιδιαίτερα για τα νησιωτικά διαμερίσματα της χώρας.


Burbank

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έιναι κίτρινος με ρόδινη και μαυροκόκκινη απόχρωση. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική και με εκλεκτή γεύση. Ωριμάζει κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σαν δέντρο είναι αρκετά ζωηρή και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας. Είναι κατάλληλη για νωπή κατανάλωση. Κατάγεται απ’ τις ΗΠΑ.


Calita

Ο καρπός της έχει μέτριο έως μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα σκούρο βιολετί. Η σάρκα είναι χρώματος κεχριμπαρί, με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σαν δέντρο είναι μέτρια ζωηρή, με βλάστηση ορθόκλαδη και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας. Κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Durado

Ο καρπός της έχει μέτριο έως μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι σκούρος κόκκινος. Η σάρκα είναι πρασινοκίτρινη, εκπύρηνη και με εκλεκτή γεύση. Ωριμάζει κατά το τέταρτο και πέμπτο πενθήμερο του Ιουνίου. Σαν δέντρο είναι ζωηρή, με βλάστηση πλαγιόκλαδη και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας. Κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.


Early golden

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έιναι κίτρινος, με ελαφρά κόκκινη απόχρωση. Η σάρκα είναι κίτρινη, με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου. Σαν δέντρο είναι πολύ ζωηρή και παραγωγική. Μπαίνει κάπως αργά σε καρποφορία. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και είναι κατάλληλη για νωπή κατανάλωση. Κατάγεται απ’ το Οντάριο του Καναδά.


Friar

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό, ελαφρά πλακέ. Ο φλοιός έχει χρώμα βαθύ βιολετί, σχεδόν μελανό. Η σάρκα είναι χρώματος κεχριμπαρί, πολύ συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Σαν δέντρο είναι ζωηρή, με βλάστηση ορθόκλαδη και πολύ παραγωγική. Είναι ανθεκτική στη μεταφορά. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας. Κατάλληλη για νωπή κατανάλωση. Κατάγεται απ’ την Καλιφόρνια των ΗΠΑ.


Frontier

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι βαθυγάλαζος. Η σάρκα είναι κόκκινη, πολύ συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σαν δέντρο είναι ζωηρή, με βλάστηση μέτρια ορθόκλαδη και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας. Κατάλληλη για νωπή κατανάλωση. Κατάγεται απ΄ την Καλιφόρνια των ΗΠΑ.


Morettini 355

Ο καρπός της έχει μέτριο έως μεγάλο μέγεθος και σχήμα καρδιόσχημο. Ο φλοιός είναι κόκκινος, έως βαθυκόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, με κόκκινες ραβδώσεις, αρκετά συνεκτική και με πολύ καλή γεύση. Ωριμάζει κατά τα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου. Σαν δέντρο είναι μέτρια ζωηρή και σταθερά πολύ παραγωγική. Συχνά χρειάζεται αραίωμα καρπών. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας και είναι κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.Laroda

Ο καρπός της έχει μέτριο έως μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό, ελαφρά πλακέ και ασύμμετρο. Ο φλοιός είναι κηρώδης και βαθυκόκκινος-βιολετί. Η σάρκα είναι κιτρινοκόκκινη, πολύ συνεκτική και αρωματική. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου. Σαν δέντρο είναι ζωηρή με βλάστηση ορθόκλαδη και πολύ παραγωγική. Είναι ανθεκτική στη μεταφορά. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.Ozark premier

Ο καρπός της έχει πολύ μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι πράσινος με ρόδινη έως βαθυκόκκινη απόχρωση σε όλη σχεδόν την επιφάνειά του. Η σάρκα είναι ελαφρά κίτρινη, ημισυμπύρηνη, πολύ καλής γεύσης και αρωματική. [[ΩρΩριμάζει κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Σαν δέντρο είναι πολύ ζωηρή και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας και ανθεκτική στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Είναι κατάλληλη για νωπή κατανάλωση. Πρέπει όμως να συγκομίζεται έγκαιρα γιατί οι καρποί μαλακώνουν αν μείνουν πάνω στο δέντροRedroy

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό, με ελαφρά προεξοχή. Ο φλοιός είναι κίτρινος, με βιολετί απόχρωση. Η σάρκα είναι κίτρινη ρόδινη, συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά τα τέλη Ιουλίου. Σαν δέντρο είναι μέτρια ζωηρή και πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.Sangue di drago

Ο καρπός της έχει μεγάλο έως πολύ μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό έως ελλειψοειδές. Ο φλοιός είναι κηρώδης και βαθυκόκκινος. Η σάρκα είναι βαθυκόκκινη, μέτρια συνεκτική και με γλυκιά γεύση. Ο πυρήνας είναι μεγάλος. Ωριμάζει κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σαν δέντρο είναι ζωηρή, με βλάστηση πλαγιόκλαδη και παραγωγική σε περιοχές με ευνοϊκές συνθήκες. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.Santa rosa

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα σκούρο κόκκινο και πολλά εμφανή στίγματα. Η σάρκα είναι κίτρινη, μέτρια συνεκτική, χυμώδης, εκλεκτής γεύσης και αρωματική. Ωριμάζει κατά τα μέσα Ιουλίου. Σαν δέντρο είναι πολύ ζωηρή, με βλάστηση ορθόκλαδη και σταθερά παραγωγική στα νότια διαμερίσματα της χώρας. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωσηSimka

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι καφεκόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, με πολύ καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου. Σαν δέντρο είναι μέτρια ζωηρή, με βλάστηση ημιπλαγιόκλαδη και πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.Shiro

Ο καρπός της έχει μέτριο έως μεγάλο μέγεθος και σχήμα καρδιόσχημο. Ο φλοιός είναι κίτρινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική, με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Σαν δέντρο είναι ζωηρή και πολύ παραγωγική. Είναι ανθεκτική στους χειρισμούς και τη μεταφορά. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας. Κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.Sorriso di primavera

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα χρυσοκίτρινο, με κόκκινη απόχρωση, όταν ωριμάσει πλήρως. Η σάρκα είναι κίτρινη, αρκετά συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά τα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου. Σαν δέντρο είναι πολύ ζωηρή και σταθερά παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.Red beaut

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα κωνικό. Ο φλοιός είναι κόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.Beauty

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα καρδιόσχημο. Ο φλοιός είναι πρασινοκίτρινος έως κόκκινος. Η σάρκα είναι χρώματος κεχριμπαρί με κόκκινες ραβδώσεις και καλής γεύσης. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Σαν δέντρο είναι ζωηρή, με βλάστηση ορθόκλαδη και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.Queen rosa

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι ροδοκόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, με κόκκινες ραβδώσεις και καλής γεύσης. Ωριμάζει κατά τα τέλη Ιουλίου. Σαν δέντρο είναι αρκετά ζωηρή, με βλάστηση ημιορθόκλαδη και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.Wickson

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα καρδιόσχημο. Ο φλοιός είναι πρασινοκίτρινος με κόκκινη απόχρωση. Η σάρκα είναι κίτρινη με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά τον Ιούλιο. Σαν δέντρο είναι μέτρια ζωηρή, με βλάστηση ημιορθόκλαδη και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.Mariposa

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα καρδιόσχημο. O φλοιός είναι πράσινος με κιτρινοκόκκινη απόχρωση. Η σάρκα είναι κόκκινη και καλής γεύσης. Ωριμάζει κατά τα τέλη Ιουλίου. Σαν δέντρο είναι καλής ζωηρότητας, με βλάστηση ορθόκλαδη και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.July santa rosa

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα κωνικό. Ο φλοιός είναι ροδοκόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη και καλής γεύσης. Ωριμάζει κατά τα τέλη Ιουλίου. Σαν δέντρο είναι ζωηρή, με βλάστηση ορθόκλαδη και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.El dorado

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα ελλειψοειδές. Ο φλοιός είναι ροδοκόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη και καλής γεύσης. Ωριμάζει κατά τον Ιούλιο. Σαν δένδρο είναι καλής ζωηρότητας, με βλάστηση ορθόκλαδη και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.Late santa rosa

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα κωνικό. Ο φλοιός είναι ροδοκόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη με κόκκινες ραβδώσεις και καλής γεύσης. Ωριμάζει κατά τα τέλη Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή, με βλάστηση ορθόκλαδη και μέτρια παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.Kelsey

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα καρδιόσχημο. Ο φλοιός είναι πρασινοκίτρινος. Η σάρκα είναι πρασινοκίτρινη και πολύ καλής γεύσης. Ωριμάζει κατά τον Αύγουστο. Σαν δέντρο είναι μέτρια ζωηρή, με βλάστηση ημιορθόκλαδη και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.Nubiana

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα ελλειψοειδές. Ο φλοιός είναι ρόδινος, με μπλε απόχρωση. Η σάρκα είναι κίτρινη, πολύ καλής γεύσης. Ωριμάζει κατά τον Αύγουστο. Σαν δένδρο είναι καλής ζωηρότητας, με βλάστηση ημιορθόκλαδη και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.Queen ann

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα καρδιόσχημο. Ο φλοιός είναι ρόδινος, με μπλε απόχρωση. Η σάρκα είναι κίτρινη και καλής γεύσης. Ωριμάζει κατά τον Αύγουστο. Σαν δέντρο είναι μέτρια ζωηρή, με βλάστηση ημιορθόκλαδη και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.Grand rosa

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα κωνικό. Ο φλοιός είναι κόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη και καλής γεύσης. Ωριμάζει κατά τα τέλη Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι καλής ζωηρότητας, με βλάστηση ορθόκλαδη και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.Casselman

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα κωνικό. Ο φλοιός είναι ροδοκόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη και πολύ καλής γεύσης. Ωριμάζει κατά τα τέλη Αυγούστου. Σαν δέντρο είναι ζωηρή, με βλάστηση ορθόκλαδη και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.Roysum

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα κωνικό. Ο φλοιός είναι ρόδινος. Η σάρκα είναι κίτρινη με κόκκινες ραβδώσεις και καλής γεύσης. Ωριμάζει κατά τον Σεπτέμβριο. Σαν δέντρο είναι ζωηρή, με βλάστηση ορθόκλαδη και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.Superior angeleno

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κηρώδης και έχει χρώμα σκούρο βιολετί. Η σάρκα είναι κίτρινη, πολύ συνεκτική και καλής γεύσης. Ο πυρήνας είναι μικρός. Ωριμάζει στις αρχές Οκτωβρίου. Σαν δέντρο είναι ζωηρή και πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας. Προσαρμόζεται καλύτερα στα ήπια και ζεστά κλίματα. Είναι επιδεκτική στη συντήρηση των καρπών της μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.Superior black diamond

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι γυαλιστερός και έχει χρώμα μελανό. Η σάρκα είναι κόκκινη και εκλεκτής γεύσης. Ωριμάζει κατά τα μέσα Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και πολύ παραγωγική. Είναι επιδεκτική στη μεταφορά. Προσαρμόζεται στα ήπια και ζεστά κλίματα. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.Superior black gold

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι γυαλιστερός και έχει χρώμα μελανό. Η σάρκα είναι κιτρινοκόκκινη και εκλεκτής γεύσης. Ωριμάζει κατά τα τέλη Ιουνίου. Σαν δέντρο είναι ζωηρή και πολύ παραγωγική. Είναι επιδεκτική στη μεταφορά. Προσαρμόζεται στα ήπια και ζεστά κλίματα. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.Superior black star

Ο καρπός της έχει πολύ μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι γυαλιστερός και έχει χρώμα μελανό. Η σάρκα είναι κίτρινη, πολύ συνεκτική και εκλεκτής γεύσης. Ωριμάζει κατά τα τέλη Ιουνίου. Σαν δέντρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Είναι επιδεκτική στη μεταφορά. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.Formosa

Ο καρπός έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα ελαφρά ελλειψοειδές. Ο φλοιός είναι πρασινοκίτρινος, με κόκκινη απόχρωση. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική, χυμώδης, καλής γεύσης και αρωματική. Ωριμάζει κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σαν δέντρο είναι ζωηρή, με βλάστηση πλαγιόκλαδη και μη σταθερά παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση. Παρουσιάζει όμως τάση για παρενιαυτοφορία.