Έκδοση άδειας ερασιτεχνικού αλιευτικού σκάφους

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Τα δικαιολογητικά και το κόστος ανανέωσης της άδειας αλιείας ερασιτεχνικού σκάφους είναι :

  • Διπλότυπο είσπραξης Δημόσιου Ταμείου 14,67 €.
  • Προσκόμιση ερασιτεχνικής ατομικής άδειας αλιείας.
  • Τριπλότυπο ΜΤΝ τριών ευρώ (03) €.
  • Τετραπλότυπο ΕΚΟΕΜΝ πέντε ευρω (05) €.
  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών.
  • Αυτοπρόσωπη παρουσία ή ετέρου ατόμου με εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια Υπηρεσία

Σχετικές σελίδες