Έντυπα αιτήσεων για χορήγηση - ανανέωση - τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Από τις 14 Ιουνίου 2011 εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη - μέλη της ΕΕ ο κανονισμός (ΕΕ) 1107/2009 σχετικά με την διάθεση στην αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ο κανονισμός εισάγει μια σειρά νέων διαδικασιών ιδιαίτερα όσον αφορά την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η Συντονιστική Αρμόδια Αρχή (ΣΕΑ) προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Κανονισμού αλλά και να διευκολύνει την εφαρμογή των διατάξεων αυτού στην Ελλάδα, ετοίμασε νέα έντυπα αιτήσεων για χορήγηση/ανανέωση/τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Στην εγκύκλιο 7414/74899/24-07-2012 περιγράφονται λεπτομερώς οι κατηγοριοποιήσεις των αιτήσεων, τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και η ακολουθούμενη διαδικασία για την υποβολή αυτών.[1]

Βιβλιογραφία

  1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων