Αεροπονία

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αεροπονική καλλιέργεια

Στις αεροπονικές μεθόδους καλλιέργειας, το θρεπτικό διάλυμα ψεκάζεται με ακροφύσια πάνω στο ριζικό σύστημα των φυτών το οποίο αναπτύσσεται μέσα σε κενά επιμήκη κουτιά, έτσι ώστε ο χώρος γύρω από τις ρίζες να είναι συνεχώς κορεσμένος σε υγρασία. Τα φυτοδοχεία, μέσα στα οποία αναπτύσσονται οι γυμνές ρίζες, είναι τελείως κλειστά από πάνω αλλά θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να ανοίγουν όταν χρειάζεται. Στο ανώτερο τμήμα των φυτοδοχείων υπάρχουν τρύπες μέσα από τις οποίες διέρχονται οι ρίζες, ώστε να αιωρούνται στο εσωτερικό τους, ενώ ο βλαστός και το φύλλωμα βρίσκονται εκτός. Ο λαιμός του φυτού μπορεί να στερεώνεται χαλαρά με ένα σπογγώδες υλικό στην τρύπα εισόδου της ρίζας στο φυτοδοχείο. Η σταγόνα του νερού που παράγεται από τα ακροφύσια πρέπει να είναι λεπτή και να διασκορπίζεται ακτινωτά σε όλες τις κατευθύνσεις. Κατ' αυτόν τον τρόπο η ρίζα του φυτού παραμένει συνεχώς υγρή και μπορεί να απορροφά τις απαιτούμενες ποσότητες νερού και θρεπτικών στοιχείων από το διάλυμα που ψεκάζεται πάνω της. Τα αεροπονικά κουτιά έχουν κλίση της τάξεως του 1% - 2% με στόχο το θρεπτικό διάλυμα που δεν απορροφάται από τις ρίζες των φυτών μετά από κάθε ψεκασμό να στραγγίζει στο υψομετρικά κατώτερο τμήμα τους και να συλλέγεται. Από εκεί το απορρέον διάλυμα οδηγείται στην κεντρική μονάδα παρασκευής και διανομής του θρεπτικού διαλύματος με στόχο να συμπληρωθεί με νερό και θρεπτικά στοιχεία και να χορηγηθεί ξανα στα φυτά.

Στην κλασσική εκδοχή της αεροπονίας, τα κουτιά που φιλοξενούν το ριζικό σύστημα των φυτών έχουν σχήμα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου. Το μήκος και το πλάτος των κουτιών σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου εξαρτάται από τις διαστάσεις του θερμοκηπίου και τον επιθυμητο τρόπο χωροθέτησης της καλλιέργειας (επιθυμητό σύστημα φύτευσης) ενώ το ύψος τους κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 20 και 30 cm.

Μία εναλλακτική μορφή αεροπονικής καλλιέργειας είναι η καλλιέργεια σε κεκλιμένα πλαίσια. Τα φυτά τοποθετούνται σε παράληλες γραμμές φύτευσης οι οποίες φέρονται πάνω σε δύο κεκλιμένα επίπεδα. Τα δύο κεκλιμένα επίπεδα σχηματίζουν αριθμητικά ίσες αλλά αντίθετες γωνίας με το οριζόντιο επίπεδο, με συνέπεια να συγκλίνουν στην κορυφή σχηματίζοντας μία τριγωνική πυραμίδα, μέσα στην οποία υπάρχουν οι σωλήνες άρδευσης με τα ακροφύσια που ψεκάζουν τις ρίζες των φυτών. Μέσω της φύτευσης στις δύο κεκλιμένες επιφάνειες αυξάνεται σημαντικά η πυκνότητα των φυτών στο θερμοκήπιο.

Σχετικές σελίδες