Ανάπτυξη καρπών εσπεριδοειδών

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η κατά διάμετρο ανάπτυξη των καρπών των εσπεριδοειδών ακολουθεί μια σιγμοειδή καμπύλη, της οποίας η μορφή επηρεάζεται από την ποικιλία, τη θέση των καρπών πάνω στο δέντρο και τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής.

Κατά το Bain (1958) η ανάπτυξη των καρπών της ποικιλίας Βαλέντσια γίνεται σε τρία στάδια:

  1. Το στάδιο 1 χαρακτηρίζεται σαν περίοδο διαιρέσεως των κυττάρων
  2. Το στάδιο 2 από ταχεία μεγέθυνση των κυττάρων στο εσωτερικό μέρος του καρπού. Κατά το τέλος του σταδίου 2 το χρώμα του φλοιού των καρπών από πράσινο γίνεται πορτοκαλί.
  3. Το στάδιο 3 αφορά την περίοδο της ωρίμανσης των καρπών και χαρακτηρίζεται από κάποια μείωση του ρυθμού μεγέθυνσης των κυττάρων και αλλαγής της σύστασης των καρπών, η οποία συστατική αλλαγή συνδέεται με την ωρίμανση των καρπών. Οι αλλαγές των συστατικών των καρπών συνίστανται κυρίως σε αυξήσεις των διαλυτών στερεών. Η μείωση της συγκέντρωσης του κιτρικού οξέος, που αρχίζει κατά το δεύτερο στάδιο ανάπτυξης των καρπών, συνεχίζεται και κατά το τρίτο στάδιο ανάπτυξής τους.