Αντικειμενικές μέθοδοι μέτρησης χρώματος τροφίμων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Αντικειμενικές είναι οι μέθοδοι που δεν χρησιμοποιούν το ανθρώπινο μάτι για την μέτρηση ή την αξιολόγηση του χρώματος. Τα πλεονεκτήματα των μεθόδων αυτών είναι η ευκολία με την οποία γίνονται οι μετρήσεις και η δυνατότητα επανάληψης της μέτρησης. Δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται, ότι τα όργανα δεν είναι απαλλαγμένα σφαλμάτων που είναι δυνατόν να οφείλονται είτε στη φύση των χρησιμοποιούμενων υλικών είτε στην κατασκευή τους. Για την αντικειμενική μέτρηση του χρώματος, χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο δύο ομάδες οργάνων, η ομάδα Agtron και η ομάδα Hunter.

Χρωματόμετρα Agtron: Τα όργανα της κατηγορίας αυτής είναι φασματοφωτόμετρα που αρχικά σχεδιάστηκαν για ντομάτες και προϊόντα ντομάτας. Το μοντέλο έχει σχεδιαστεί για τη μέτρηση του χρώματος του εσωτερικού της ντομάτας. Ο καρπός κόβεται και μετριέται το χρώμα της κοπής. Για τον σκοπό αυτό μετριέται η ανάκλαση σε δύο μήκη κύματος, 546nm και 640nm και από το λόγο των ανακλάσεων αξιολογείται το χρώμα με την βοήθεια του τύπου Ρ = 276*(XG - 0.7) / (XR - 0.7),

όπου XG = ανάκλαση στα 546nm (πράσινο) και XR = ανάκλαση στα 640nm (κόκκινο)

Χρωματόμετρα Hunter: Το χρωματόμετρο το οποίο ονομάζεται και διαφορικό χρωματόμετρο, είναι ένα φωτοηλεκτρικό όργανο που μετατρέπει το ποιοτικό ψυχολογικό αίσθημα του χρώματος σε ποσοτική μέτρηση. Το χρώμα εκφράζεται με τρεις αριθμούς, έτσι ώστε να εντάσσεται στην κατηγορία των τρισδιάστατων χρωματομετρικών μεθόδων. Το όργανο αυτό χρησιμοποιείται πάρα πολύ από τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου των βιομηχανιών γιατί είναι σχετικά φθηνό, εύκολο στη χρήση του και παρέχει ακριβή αποτελέσματα σε μικρό χρόνο. Το όργανο αυτό χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του χρώματος μεγάλου αριθμού τροφίμων. Για κάθε είδος προϊόντος υπάρχει ένα κεραμικό πλακίδιο με το ιδανικό χρώμα του προϊόντος αυτού. Κάθε πλακίδιο έχει τις συντεταγμένες του χρώματός του και έτσι το όργανο μπορεί να ρυθμιστεί πριν από τη μέτρηση. Οι τιμές των συντεταγμένων που λαμβάνονται από τις μετρήσεις χρησιμοποιούνται για την ποιοτική κατάταξη του προϊόντος ως προς το χρώμα με τη βοήθεια εμπειρικών τύπων. Σαν παράδειγμα ποιοτικής κατάταξης με τη μέθοδο Hunter αναφέρεται ο τοματοπολτός. Το προϊόν πριν τη μέτρηση αραιώνεται στους 14o Brix και κατόπιν τοποθετείται στο όργανο η αναγκαία ποσότητα.[1]

Βιβλιογραφία

  1. Αρχές ποιοτικού ελέγχου τροφίμων, του καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτη Αθανασόπουλου, Αθήνα 2003.