Αποθήκευση-Συντήρηση επιτραπέζιων σταφυλιών

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Τα σταφύλια, που προορίζονται για αποθήκευση, υπόκεινται σε ταχεία πρόψυξη και αποτελεσματική εφαρμογή ατμών διοξειδίου του θείου. Η θερμοκρασία συντήρησης κυμαίνεται μεταξύ -1oC και -0.5oC. Ευαίσθητα σημεία του σταφυλιού για πιθανή ζημιά από θερμοκρασίες κάτω του -1oC είναι οι ποδίσκοι, οι βόστρυχοι και οι ανώριμες ράγες. Οι ώριμες ράγες αντέχουν θερμοκρασίες μέχρι -2oC. Για τους παραπάνω λόγους, η θερμοκρασία διατηρείται σταθερή χωρίς αποκλίσεις. Επίσης, ο σωστός έλεγχος της θερμοκρασίας και η απουσία αποκλίσεων ευνοεί περισσότερο την διατήρηση της σχετικής υγρασίας των σταφυλιών σε υψηλά επίπεδα. Η σχετική υγρασία πρέπει να διατηρείται στα επίπεδα του 90–95%.

Η ταχύτητα ροής του ψυχρού αέρα ελέγχεται για να αποφεύγεται η απώλεια νερού από τα σταφύλια. Για την αποτελεσματική καταπολέμηση των προσβολών κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα ή κάθε 10 ημέρες περιοδικές εφαρμογές ατμών διοξειδίου του θείου σε συγκέντρωση 0.25% διοξειδίου το θείου για 20 λεπτά. Ταυτόχρονα χρησιμοποιούνται και τα ειδικά προστατευτικά χαρτιά, που απελευθερώνουν σταδιακά το διοξείδιο του θείου. Οι δυνατότητες αποθήκευσης των επιτραπέζιων σταφυλιών, εφόσον εφαρμοστούν όλοι οι κατάλληλοι χειρισμοί, είναι Cardinal 1–2 μήνες, Ribier 2–4 μήνες, Emperor 3–4 μήνες, Σουλτανίνα 1.5–2.5 μήνες.