Ασθένεια μηδικής Ριζοκτονιάσεις

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Προσβολή σε στέλεχος μηδικής από ριζοκτονίαση

Οι ριζοκτονιάσεις είναι ασθένειες που προέρχονται από προσβολές μυκήτων του γένους Rhizoctonia. Ο Rhizoctonia solani προκαλεί προφυτρωτικές και μεταφυτρωτικές τήξεις καθώς και σήψεις των ριζών και του λαιμού των φυτών της μηδικής. Οι συχνές κοπές της μηδικής ευνοούν την ασθένεια. Ο R. crocorum είναι κυρίως ασθένεια του ριζικού συστήματος, υπάρχει και στην Ελλάδα, δεν είναι όμως, συνήθως, οικονομικού ενδιαφέροντος. Η αντιμετώπισή τους γίνεται με καλή αποστράγγιση του αγρού και εφαρμογή αμειψισποράς με σιτηρά.