Ασθένεια σιταριού Ριζοκτονίαση

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Ριζοκτονίαση σιταριού

Προκαλείται από το μύκητα Rhizoctonia solani Kuhn.

Δημιουργεί κηλιδώσεις στα κατώτερα μεσογονάτια και προσβάλει επίσης τις ρίζες. Τα φυτά παρουσιάζουν νανισμό και αποχρωματισμό. Η συγκεκριμένη ασθένεια [1] αντιμετωπίζεται με καλλιεργούμενη αγρανάπαυση και άφθονη αζωτούχο λίπανση με θεϊική αμμωνία. Η αμιψεισπορά δεν είναι αποτελεσματική λόγω του μεγάλου αριθμού ξενιστών.
Βιβλιογραφία

  1. "Τα σιτηρά των εύκρατων κλιμάτων", Ανδρέας Ι. Καραμάνος, Καθηγητής της Γεωργίας στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών.