Ατομική άδεια βοηθού αλιέα

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

H ατομική άδεια βοηθού αλιέα επιτρέπει στον κάτοχό της να επιβαίνει σε αλιευτικό επαγγελματικό σκάφος μόνο παρουσία κατόχου ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας και να παρέχει βοηθητικές υπηρεσίες.

Χορηγείται σε φυσικά πρόσωπαμ ηλικίας τουλάχιστον 16 ετών που κατοικούν στην Ελλάδα, έχουν κοινοτική ιθαγένεια ή είναι υπήκοοι τρίτης χώρας αλλά διαμένουν και εργάζονται νόμιμα στη χώρα και επιθυμούν να ασχοληθούν για πρώτη φορά στην επαγγελματική αλιεία.

Απαγορεύεται η χορήγηση ατομικής άδειας βοηθού αλιέα σε άτομα που υπηρετούν σε δημόσιες υπηρεσίες, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και στους συνταξιούχους αυτών των κατηγοριών με εξαίρεση τους ιχθυολόγους των διαφόρων κλάδων που υπηρετούν στις υπηρεσίες αλιείας του Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου [1], τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, τους ΟΤΑ Α και Β βαθμού, τα ΑΕΙ και τα ερευνητικά ιδρύματα, με σκοπό την παρακολούθηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Επίσης, απαγορεύεται η χορήγηση ατομικής άδειας βοηθού αλιέα σε ελεύθερους επαγγελματίες και σε συνταξιούχους αυτής της κατηγορίας με εξαίρεση όσους διαμένουν μόνιμα σε τοπικές κοινότητες με πλυθησμό μικρότερο των 500 ατόμων.
Βιβλιογραφία

  1. Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου