Ατομική επαγγελματική άδεια αλιείας

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η ατομική επαγγελματική άδεια αλιείας επιτρέπει στον κάτοχό της να ασκεί επαγγελματικά την αλιεία.

Χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα ηλικίας από 18 ετών έως 64 ετών που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις :

  1. Κατοικούν στην Ελλάδα, έχουν κοινοτική ιθαγένεια ή είναι υπήκοοι τρίτης χώρας αλλά διαμένουν και εργάζονται νόμιμα στη χώρα.
  2. Είναι κάτοχοι ατομικής άδειας βοηθού αλιέα τουλάχιστον για ένα έτος.
  3. Είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ ή στο ΝΑΤ υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής του σε αλιευτικά επαγγελματικά σκάφη τουλάχιστον επί μια πενταετία ή στο ΙΚΑ υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής τους σε αλιευτικά επαγγελματικά σκάφη τουλάχιστον από το 2003 και σύμφωνα με τα εκάστοτε προβλεπόμενα γιαν την ασφάλιση των αλιέων κατά την εγγραφή των αλιέων στο Μητρώο Αγροτών.
  4. Είναι εγγεγραμμένοι στον αλιευτικό σύλογγο της περιοχής μόνιμης κατοικίας τους.

Απαγορεύεται η χορήγηση ατομικής επαγγελαμτικής άδειας αλιείας σε άτομα που υπηρετούν σε δημόσιες υπηρεσίες, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και σε συνταξιούχους των παραπάνω κατηγοριών, στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ιδιωτικούς υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης καθώς και στους συνταξιούχους των κατηγοριών αυτών.

Για την ανανέωση της επαγγελματικής άδειας αλιέα θα πρέπει να προσκομίσει πέραν των δικαιολογητικών βεβαίωσης τήρησης των προϋποθέσεων 1, 2, 3 και 4 της πιο πάνω παραγράφου, βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία από την αρμόδια ΔΟΥ (για τους πλοιοκτήτες) ή βεβαίωση απασχόλησης από τον ασφαλιστικό φορέα (για τους απασχολούμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας).