Ατομική επιχείρηση

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Βασικά χαρακτηριστικά

Κύριο πλεονέκτημα της ατομικής επιχείρησης είναι η μεγάλη ευελιξία ως προς τις επιχειρηματικές αποφάσεις που αφορούν στο είδος της δραστηριότητας, στην επιλογή των τεχνικών μεθόδων και, ως ένα βαθμό, στο μέγεθος της παραγωγής. Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι ουσιώδη, κυρίως για τις μικρές και μέσου μεγέθους αγροτικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, στις οποίες η προσωπική επίβλεψη και πρωτοβουλία είναι μεγάλης σημασίας. Όταν όμως το είδος της δραστηριότητας επιβάλλει την ανάπτυξη μεγάλου μεγέθους, τότε η εταιρική μορφή της επιχείρησης είναι συχνά η πιο κατάλληλη.

Διαδικασία ίδρυσης ατομικής επιχείρισης

  1. Προέγκριση επωνυμίας από το τοπικό Επιμελητήριο και δίδεται βεβαίωση για το δικαίωμα χρήσης της.
  2. Ασφαλίζονται τα φυσικά πρόσωπα των εταίρων στο ασφαλιστικό ταμείο που υπάγονται. (π.χ. ΟΑΕΕ)
  3. Έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ, όπου ανήκει η έδρα της επιχείρησης. Για την έναρξη απαιτούνται: αστυνομική ταυτότητα, έγγραφο που αποδεικνύει την ύπαρξη επαγγελματικού χώρου (συμβόλαιο αγοράς, μισθωτήριο, παραχωρητήριο κ.λπ.), βεβαίωση ελέγχου επωνυμίας και διακριτικού τίτλου, άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας από το Υπ. Ανταγωνιστικότητας (όπου απαιτείται), δήλωση έναρξης εργασιών φυσικών προσώπων.
  4. Εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο.
  5. Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από τη ΔΟΥ.
  6. Έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης.

Επίσης:

  • Δεν απαιτείται αρχικό κεφάλαιο.
  • Η ατομική επιχείρηση δεν αποτελεί εταιρική μορφή.