Βασικοί τύποι θερμοκηπίων σε σχέση με το σχήμα της κατασκευαστικής μονάδας

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Τα θερμοκήπια διαφέρουν μεταξύ τους, από κατασκευαστικής πλευράς, στο σχήμα και στις διαστάσεις της βασικής τους μονάδας, καθώς και στα χρησιμοποιούμενα υλικά σκελετού και κάλυψης. Βασική κατασκευαστική μονάδα ενός θερμοκηπίου είναι το μικρότερο πλήρες τμήμα του, το οποίο επαναλαμβανόμενο κατά μήκος και κατά πλάτος σχηματίζει το σύνολο.

Ανάλογα με το σχήμα των θερμοκηπίων διακρίνονται οι ακόλουθοι τύποι:

Αμφίρρικτο

Ο τύπος αυτός έχει βασικά το σχήμα που φαίνεται στην πιο κάτω φωτογραφία.

Θερμοκήπιο αμφίρρικτο απλό

Αμφίρρικτο απλό

Λέμε το θερμοκήπιο που σχηματίζεται με την κατά μήκος επανάληψη της κατασκευαστικής μονάδας της πιο πάνω φωτογραφίας.

Αμφίρρικτο πολλαπλό

Λέμε το θερμοκήπιο που σχηματίζεται με την κατά μήκος και πλάτος επανάληψη της κατασκευαστικής μονάδας όπως φαίνεται στην πιο κάτω φωτογραφία.

Θερμοκήπιο αμφίρρικτο πολλαπλό

Τοξωτό

Το θερμοκήπιο που η απλή κατασκευαστική του μονάδα καθορίζεται από δύο συνεχόμενα τόξα όπως φαίνεται στη φωτογραφία.

Θερμοκήπιο τοξωτό

Τοξωτό απλό

Λέμε το θερμοκήπιο που σχηματίζεται με την κατά μήκος επανάληψη της κατασκευαστικής μονάδας .

Τροποποιημένο τοξωτό

Το θερμοκήπιο που η απλή κατασκευαστική του μονάδα έχει το παρακάτω σχήμα (ορθοστάτες και τοξωτή στέγη).

Θερμοκήπιο τροποποιημένο τοξωτό

Τροποποιημένο τοξωτό απλό

Το θερμοκήπιο που σχηματίζεται από την κατά μήκος επανάληψη της κατασκευαστικής τους μονάδας.

Τροποποιημένο τοξωτό πολλαπλό

Λέμε το θερμοκήπιο που σχηματίζεται από την κατά μήκος και πλάτος επανάληψη της κατασκευαστικής τους μονάδας.

Θερμοκήπιο τροποποιημένο τοξωτό πολλαπλό

Βασικοί τύποι θερμοκηπίων σε σχέση με τον τρόπο κατασκευής τους

Τα θερμοκήπια ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής τους διακρίνονται σε:

 • Χωρικού τύπου: Θερμοκήπια που κατασκευάζονται από τους ίδιους τους παραγωγούς.
 • Τυποποιημένα: Θερμοκήπια που κατασκευάζονται από Βιοτεχνίες και Βιομηχανίες σε μαζική παραγωγή.

Διαστάσεις θερμοκηπίων

Διαστάσεις αμφίρρικτων θερμοκηπίων

Ύψος: Ελάχιστο ύψος χαμηλής πλευράς (οθροστατών) στα απλά και της υδρορροής στα πολλαπλά:

 • Χωρικού τύπου 2,20 m
 • Τυποποιημένα 2,60 m

Πλάτος: Ελάχιστο πλάτος κατασκευαστικής μονάδας

 • χωρικού τύπου 5 m (είναι δυνατή η τοποθέτηση ενδιαμέσων στύλων για στήριξη της οροφής, με ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους 2,50 m).
 • τυποποιημένα 5 m

Απόσταση στύλων (ορθοστατών): Ελάχιστο μήκος κατασκευαστικής μονάδας (απόσταση στύλων επί της γραμμής)

 • χωρικού τύπου 2 m
 • τυποποιημένα 2,50 m

Κλίση οροφής: Η κλίση οροφής θα κυμαίνεται στις 20o - 30o τόσο στα θερμοκήπια χωρικού τύπου όσο και στα τυποποιημένα

Διαστάσεις τοξωτών θερμοκηπίων

Ύψος: Ελάχιστο ύψος στη κορυφή 3 m και ελάχιστο ύψος, σε απόσταση μισό μέτρο από το σημείο στήριξης στο έδαφος 1,50 m.

Πλάτος: Ελάχιστο ελεύθερο πλάτος 7 m.

Διαστάσεις τοξωτών απλών ή πολλαπλών θερμοκηπίων

Ύψος:

 • Ελάχιστο ύψος υδρορροής
 1. Χωρικού τύπου 2,20 m. Ο βελτιωμένος χωρικός τύπος Τυμπακίου, εφόσον δεν ξεπερνά σε πλάτος τα 10 m και η διαφορά μεταξύ του ύψους της πλευράς και της κορυφής είναι τουλάχιστον 1 m, εντάσσεται στην κατηγορία του τροποποιημένου τοξωτού εφόσον βεβαίως καλύπτει κατά τα λοιπά τις προδιαγραφές αυτού του τύπου.
 2. Τυποποιημένα 2,60 m.
 • Ελάχιστο ύψος στην κορυφή
 1. Χωρικού τύπου 3,10 m
 2. Τυποποιημένα 3,50 m

Πλάτος: Ελάχιστο ελεύθερο πλάτος στο έδαφος 5 m

Απόσταση στύλων (ορθοστατών): Ελάχιστο μήκος κατασκευαστικής μονάδας (απόσταση στύλων ή τόξων επί της γραμμής.

 • χωρικού τύπου 2 m
 • τυποποιημένα 2 m

[1]

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

 1. Τεχνικές προδιαγραφές θερμοκηπίων, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Δ/νση Φυτικής Παραγωγής, Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής, Τμήμα Ανθέων και Καλλωπιστικών, Αθήνα 1992.