Βοτανικά χαρακτηριστικά ψευδοκακίας

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Είναι φυτό ψυχανθές, πολυετές με διάρκεια ζωής που ξεπερνά τα 40 χρόνια και χαρακτηρίζεται από ταχύτατη ανάπτυξη του υπέργειου μέρους και εξαιρετική αναβλάστηση μετά την κοπή. Το ριζικό σύστημα της είναι πασσαλώδες που αναπτύσσεται από τα πρώτα χρόνια ζωής του φυτού. Στη συνέχεια εκφύονται πυκνές, ριζικές διακλαδώσεις που μπορεί να εκτείνονται σε πλάτος 10 μ από την κεντρική ρίζα. Το ύψος του φυτού φθάνει τα 20-35m και ο κορμός είναι ευθυτενής, διαμέτρου μεγαλύτερου του 1m και χαρακτηρίζεται από βαθιές αυλακώσεις. Τα κλαδιά είναι λεία, συνήθως αγκαθωτά και φέρουν μικρού μεγέθους οφθαλμούς. Τα φύλλα είναι σύνθετα με έμμισχα, λεία φυλλάρια. Η ταξιανθία είναι βότρυς, αποτελούμενος από λευκά άνθη και λοβούς λείους που φέρουν από 4-7 σπέρματα.[1]

Βιβλιογραφία

  1. Ενεργειακές Καλλιέργειες - Βιοκαύσιμα, των Σκαράκη Γεώργιου (Καθηγητής ΓΠΑ), Κορρέ Νικολάου (MSc, PhD) και Παυλή Ουρανίας (MSc, PhD), Αθήνα 2008.