Γενικά στοιχεία μίσχανθου

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ο μίσχανθος (Miscanthus spp.) είναι ένα πολυετές αγρωστώδες C-4 φυτό, ανήκει στην οικογένεια των Poaceae και κατάγεται από περιοχές της νοτιοανατολικής Ασίας. Το γένος Miscanthus, που περιλαμβάνει 17 είδη, είναι συγγενές με το γένος Saccharum (περιέχει και το ζαχαροκάλαμο) και μερικά είδη των δύο αυτών γενών διασταυρώνονται μεταξύ τους με ευκολία. Αναφέρονται συνήθως τρία είδη μίσχανθου: Miscanthus sacchariflorus, Miscanthus sinensis και Miscanthus floridulus. Από αυτά, το Miscanthus sacchariflorus είναι καλύτερα προσαρμοσμένο σε θερμά κλίματα ενώ το Miscanthus sinensis αποτελεί φυτογενετικό πόρο για ψυχρότερα κλίματα.

Ο μίσχανθος καλλιεργήθηκε πρώτα στην Ευρώπη το 1930 ως καλλωπιστικό φυτό, ενώ από τα τέλη του 1960 διερευνήθηκε η αξιοποίηση των ινών από την κυτταρίνη του για την παραγωγή δομικών υλικών. Με έναρξη τα μέσα-τέλη του 1980, έχει διεξαχθεί εκτεταμένος πειραματισμός στις Ευρωπαϊκές χώρες για τη χρήση του ως βιοενεργειακή πρώτη ύλη στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας με καύση, ενώ σήμερα το ενδιαφέρον επικεντρώνεται επίσης και στην παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς. Τα χαρακτηριστικά που καθιστούν την καλλιέργεια του μίσχανθου ενδιαφέρουσα για όλες τις παραπάνω χρήσεις αφορούν κυρίως στον ταχύ ρυθμό ανάπτυξης, τις χαμηλές απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία, τις περιορισμένες προσβολές από εχθρούς και ασθένειες, την ευχερή εκμηχάνιση της καλλιέργειας και την υψηλή απόδοση βιομάζας που είναι πλούσια σε λιγνοκυτταρίνη.[1]

Βιβλιογραφία

  1. Ενεργειακές Καλλιέργειες - Βιοκαύσιμα, των Σκαράκη Γεώργιου (Καθηγητής ΓΠΑ), Κορρέ Νικολάου (MSc, PhD) και Παυλή Ουρανίας (MSc, PhD), Αθήνα 2008.