Γενικές πληροφορίες για την φωτοσυνθετική ικανότητα

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η φωτοσυνθετική ικανότητα μπορεί να προσδιοριστεί με πολλούς τρόπους. Η πιο κατάλληλη μέθοδος για τα καρποφόρα δένδρα είναι ο προσδιορισμός της προσαύξησης του ξηρού βάρους σε σχέση με τη φυλλική επιφάνεια. Χρησιμοποιούνται αναλυτικά δεδομένα αύξησης και διαιρούντες την ολική επί ξηρού βάρους προσαύξηση δια της φυλλικής επιφάνειας ο Proctor και άλλοι ερευνητές πήραν τις τιμές 1.07 και 0.62Kg m-2 σε δένδρα μηλιάς με καρπούς και χωρίς καρπούς, αντιστοίχως, κατά τη βλαστική περίοδο.

Οι τιμές αυτές βρίσκονται πολύ κοντά στις τιμές που ο Avery πήρε στη μηλιά και που ήταν 0.81 και 0.60 για τα καρποφορήσαντα και μη δένδρα, αντίστοιχα. Ο Forshey και άλλοι ερευνητές πήραν χαμηλότερες τιμές ήτοι της τάξεως των 0.40 Kg m-2. Η παραγωγικότητα στη ροδακινιά φαίνεται να είναι μικρότερη. Άλλοι ερευνητές προσδιόρισαν τις τιμές 0.33 και 0.27Kg m-2 στις μη αραιωμένες και αραιωμένες ροδακινιές, αντίστοιχα.

Η μέγιστη φωτοσυνθετική ικανότητα καθορίζεται από την παρουσία των κέντρων συσσώρευσης υδατανθράκων, τα οποία είναι και ο πιο σημαντικός παράγοντας. Ο Priestley επανεξεργάστηκε τα δεδομένα του Magness από το 1931, τα οποία έδειξαν ότι, όταν η σχέση φύλλων: καρπού είναι υψηλή (30) η παραγωγή του ξηρού βάρους ήταν 0.63 - 0.94 Κg m-2. Κατά το ίδιο διάστημα φύλλα με μικρή σχέση φύλλων: καρπό (2) παρήγαγαν περισσότερο ξηρό βάρος ήτοι 0.94 - 1.46 Kg m-2. Επομένως η φωτοσυνθετική ικανότητα πρέπει να προσδιορίζεται με τον προσδιορισμό του μεγέθους των κέντρων συσσώρευσης υδατανθράκων.[1]

Βιβλιογραφία

  1. Γενική Δενδροκομία, του Καθηγητή Δενδροκομίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνου Α. Ποντίκη, 1997