Διαδικασία ένταξης στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ο επιχειρηματίας (παραγωγός, μεταποιητής, αποθηκευτής, έμπορος, εισαγωγέας) που επιθυμεί να πιστοποιήσει τα προϊόντα του ως βιολογικά πρέπει:

  • να συνάψει σύμβαση με έναν εγκεκριμένο ιδιωτικό φορέα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προίόντων. Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης θεωρείται ως έναρξη δραστηριότητας της παραγωγής προϊόντων βιολογικής γεωργίας από τον επιχειρηματία. Κάθε επιχειρηματίας συνάπτει σύμβαση ελέγχου με ένα και μόνο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης για το σύνολο των κατά κατηγορία δραστηριοτήτων του.
  • να ανακοινώσει την έναρξη της δραστηριότητάς του στο βιολογικό τομέα εντός 10 ημερών από την υπογραφή της ανωτέρω αναφερομένης σύμβασης στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας και
  • να εφαρμόζει αρχές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας και να τηρεί τις υποχρεώσεις του όπως αναφέρονται στον Κανονισμό 834/07 και στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο γενικότερα.

Υποχρεώσεις ενταγμένου στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας

Κάθε επιχειρηματίας που εντάσσεται στο σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας οφείλει να τηρεί εκτός από τις γενικές αρχές της βιολογικής γεωργίας και:

  • ημερολόγιο εργασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα καλλιεργειών κατά αγροτεμάχιο/εκτροφής ανά κατηγορία ζώων/παρασκευής
  • βιβλίο αγοράς εισροών
  • βιβλίο παραγωγής και πώλησης προϊόντων ανά αγροτεμάχιο/ανά εκτροφή/ανά παρασκευή

Όλα τα τηρούμενα στοιχεία θα πρέπει να διατηρούνται τουλάχιστον για πέντε (5) χρόνια.

Τα εν λόγω στοιχεία, κατά τους ελέγχους, υπογράφονται από τους διενεργούντες έλεγχο, είτε ο έλεγχος γίνεται στο πλαίσιο του Συστήματος Ελέγχου από εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης είτε ο έλεγχος αφορά επίβλεψη από τον ΟΠΕΓΕΠ είτε εποπτεία από τη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ.

Καταθέτει στον οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης λεπτομερές πρόγραμμα παραγωγής φυτικών προϊόντων ανά αγροτεμάχιο ή λεπτομερές πρόγραμμα εκτροφής των ζώων και σχέδιο διασποράς της κόπρου στα αγροτεμάχια που διαθέτει και έχουν ενταχθεί στο σύστημα ελέγχου. Τα προγράμματα αυτά κατατίθενται όσον αφορά την φυτική παραγωγή ένα μήνα πριν την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου, όσον αφορά την ζωική παραγωγή ένα μήνα τουλάχιστον πριν από τη λήξη της παραγωγικής περιόδου που αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ελέγχου, για δε την παρασκευή προϊόντων βιολογικής γεωργίας ένα μήνα πριν την ημερομηνία έναρξης των σχετικών εργασιών παρασκευής.

Παρέχει ελεύθερη πρόσβαση, στους εντεταλμένους ελεγκτές των οργανισμών ελέγχου, σε όλους τους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης και παρασκευής της εκμετάλλευσης ενταγμένους ή μη στο σύστημα ελέγχου. Επιτρέπει την λήψη δειγμάτων. Παρέχει κάθε αναγκαία πληροφορία και βοήθεια προκειμένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος και να εξαχθούν ακριβή συμπεράσματα.

Συνυπογράφει τα πρακτικά ελέγχου με τον διενεργούντα τον έλεγχο και έχει το δικαίωμα να καταγράψει τις τυχόν επιφυλάξεις του επί των διαπιστώσεων και παρατηρήσεων του ελεγκτή καθώς και για τον τρόπο δειγματοληψίας. Τυχούσα άρνηση της συνυπογραφής ισοδυναμεί με άρνηση ελέγχου και τιμωρείται με την αντίστοιχη κύρωση που προβλέπεται στο άρθρο 11 της ΚΥΑ αριθμ. 245090/06.

Σχετικές σελίδες

Συνδέσεις

http://reverie.neuropublic.com/np/agriforum/index.php