Διακίνηση ζώων υδατοκαλλιέργειας εντός ΕΕ

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφονται τα είδη των εμπορικών εγγράφων ή των υγειονομικών πιστοποιητικών, που απαιτούνται για τις αποστολές ζώων υδατοκαλλιέργειας και προϊόντων τους εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης :

Α / Α Είδη ψαριών, αυγών, γαμετών Προέλευση Προορισμός άλλο κράτος μέλος για Υπόδειγμα εμπορικού εγγράφου ή υγειονομικού πιστοποιητικού
1 Ζώα υδατοκαλλιέργειας Κράτος μέλος Καλλιέργεια, περιοχές μετεγκατάστασης, εγκαταστάσεις ψυχαγωγικής αλιείας, ανοικτές διακοσμητικές εγκαταστάσεις, εμπλουτισμό Υγειονομικό πιστοποιητικό, παράρτημα ΙΙ, μέρος Α, Κανονισμός (ΕΚ) 1251 / 2008 (άρθρο 5)
2 Ζώα υδατοκαλλιέργειας και προϊόντα τους Κράτος μέλος Μεταποίηση, κέντρα καθαρισμού, κέντρα αποστολής ή παρόμοιες επιχειρήσεις πριν την ανθρώπινη κατανάλωση Υγειονομικό πιστοποιητικό, παράρτημα ΙΙ, μέρος Β, Κανονισμός (ΕΚ) 1251 / 2008 (άρθρα 6 και 7)
3 Είδος Crassostrea gigas Κράτος μέλος Καλλιέργεια, περιοχές μετεγκατάστασης Υγειονομικό πιστοποιητικό, παράρτημα ΙΙ, Κανονισμός (ΕΚ) 175 / 2010 (άρθρο 5)

Επεξηγήσεις :

  • Οι απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου των ζώων για τη διάθεση στην αγορά καθορίζονται από τις διατάξεις του ΠΔ 28 / 2009.
  • Βάσει των διμερών κτηνιατρικών συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και ορισμένων τρίτων χωρών, που ανήκουν στον ενιαίο Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (συμφωνία ΕΟΧ με Νορβηγία, Ισλανδία, Φερρόε Νήσοι) οι αποστολές ζώντων ψαριών, προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και λοιπών αλιευτικών προϊόντων υπόκεινται στους κανόνες ελέγχου της ενιαίας εσωτερικής αγοράς.
  • Τα ως άνω έγγραφα περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων του συστήματος TRACES, μέσω του οποίου εγκρίνεται και κοινοποιείται κάθε αποστολή ζώων ή προϊόντων αυτών.

Σχετικές σελίδες