Διαστάσεις τροφίμων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι διαστάσεις μήκος-πλάτος-πάχος χρησιμοποιούνται σε πολλά προϊόντα για την ταξινόμησή τους κατά μέγεθος. Σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιείται η διάμετρος, σε άλλες η περίμετρος, σε άλλες το μήκος. Τα ροδάκινα ταξινομούνται κατά μέγεθος ανάλογα με το μήκος της διαμέτρου και το μήκος της περιμέτρου των καρπών. Αντίθετα με τα ροδάκινα, τα εσπεριδοείδη κατατάσσονται κατά μέγεθος ανάλογα με τη διάμετρο χωρίς να υπολογίζεται η περίμετρος του καρπού. Η κλίμακα μεγέθους για τα πορτοκάλια αρχίζει από 0 - 13, για τα λεμόνια από 0 - 8 και για τα μανταρίνια και τα διάφορα υβρίδια από 0 - 10. Η μέτρηση των διαστάσεων των διαφόρων τεμαχιδίων των τροφίμων μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα κοινά όργανα, όπως υποδεκάμετρο και παχύμετρο.

Η μέτρηση του μεγέθους των κόκκων σε τρόφιμα κοκκοποιημένα ή κονιοποιημένα είναι δυσκολή. Στις περιπτώσεις αυτές υπολογίζεται η μέση διάμετρος, αν το μέγεθος των σωματιδίων είναι ομοιόμορφο ή κάθε κατηγορίας μεγέθους για δείγματα με ποικιλία μεγεθών. Οι κατηγορίες μεγέθους διαχωρίζονται με τη βοήθεια κόσκινων που έχουν άνοιγμα οπών διαφόρου διαμέτρου. Μικροσκοπικά σωματίδια που συναντώνται συχνά σε διάφορα τρόφιμα μετρούνται άμεσα με τη βοήθεια μικροσκοπίου ή έμμεσα από την ταχύτητα καθιζήσεως με τη βοήθεια του Νόμου του Stoke's.[1]

Βιβλιογραφία

  1. Αρχές ποιοτικού ελέγχου τροφίμων, του καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτη Αθανασόπουλου, Αθήνα 2003.