Διαφοροποίηση (differentiation) σιτηρών

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η μετάπτωση του κορυφαίου μεριστώματος από βλαστητικό σε αναπαραγωγικό ελέγχεται από την εαρινοποίηση και τη φωτοπερίοδο. Τα σιτηρά των ευκράτων κλιμάτων είναι κατά κανόνα φυτά μεγάλης ημέρας ενώ των θερμών κλιμάτων είναι μικρής ημέρας. Παράλληλα, η εαρινοποίηση είναι προϋπόθεση για τη θετική ανταπόκριση των φυτών στη φωτοπερίοδο, ιδίως για τις ποικιλίες σιταριού, τις ποικιλίες σίκαλης και τις ποικιλίες κριθαριού που προορίζονται για χειμερινές σπορές. Εάν οι γονότυποι αυτοί σπαρούν την άνοιξη δεν εαρινοποιούνται λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και ανθίζουν την επόμενη χρονιά. Συνήθως απαιτείται για εαρινοποίηση μια ψυχρή περίοδος λίγο μετά τη σπορά. Απλή τοποθέτηση του σπόρου σε χαμηλές θερμοκρασίες δεν είναι αποτελεσματική. Αντίθετα, ύγρανση του σπόρου και θερμοκρασία λίγο επάνω από το σημείο πήξης για λίγες εβδομάδες είναι αποτελεσματική. Μετά τη μεταχείριση αυτή, τα φυτά μπορούν να ανθίσουν ακόμη και εάν δε μεσολαβήσουν άλλες χαμηλές θερμοκρασίες.