Διαχείριση αποβλήτων στη βιολογική κτηνοτροφία

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η κοπριά των ζώων διασπείρεται στο έδαφος της εκμετάλλευσης ή και των άλλων εκμεταλλεύσεων που ακολουθούν τις προδιαγραφές της βιολογικής γεωργίας με τέτοιο τρόπο ώστε να μη γίνεται υπέρβαση του ορίου των 170 χγρ. αζώτου /εκτάριο / έτος. Μέχρι να πραγματοποιηθεί η διασπορά της κοπριάς, πρέπει να αποθηκεύεται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις ικανής χωρητικότητας με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται το ενδεχόμενο ρύπανσης των υδάτων ή διαπότισης του εδάφους. Έτσι, ο μέγιστος αριθμός ζώων ανά εκτάριο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της βιολογικής κτηνοτροφίας πρέπει να είναι:

Κατηγορία ή είδος Μέγιστος αριθμός ζώων ανά εκτάριο (ισοδύναμος με 170 kg αζώτου ανά εκτάριο ετησίως)
Ιπποειδή ηλικίας άνω των 6 μηνών 2
Μόσχοι για πάχυνση 5
Άλλα βοοειδή ηλικίας κάτω του ενός έτους 5
Αρσενικά βοοειδή ηλικίας ενός έως δύο ετών 3,3
Θηλυκά βοοειδή ηλικίας ενός έως δύο ετών 3,3
Αρσενικά βοοειδή ηλικίας δύο ετών και άνω 2
Δαμάλεις για εκτροφή 2,5
Δαμάλεις για πάχυνση 2,5
Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής 2
Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής ακατάλληλες για εκμετάλλευση 2
Άλλες αγελάδες 2,5
Θηλυκά κουνέλια αναπαραγωγής 100
Προβατίνες 13,3
Αίγες 13,3
Χοιρίδια 74
Θηλυκοί χοίροι αναπαραγωγής 6,5
Χοίροι για πάχυνση 14
Άλλοι χοίροι 14
Κοτόπουλα για κρεατοπαραγωγή 580
Ωοπαραγωγές όρνιθες 230

Σχετικές σελίδες
px100

http://reverie.neuropublic.com/np/agriforum/index.php