Διχογαμία

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Διχογαμία είναι η κατάσταση κατά την οποία η περίοδος δεκτικότητας του στίγματος δεν συμπίπτει με την απελευθέρωση της γύρης. Οι περισσότερες μόνοικες δίκλινες ποικιλίες της καρυδιάς απελευθερώνουν γύρη είτε πριν είτε μετά, που η πλειονότητα των θηλυκών ανθέων είναι επιδεκτική γονιμοποιήσεως. Οι περισσότερες εμπορικές ποικιλίες καρυδιάς είναι πρωτόγυνες. Τα στίγματα των ανθέων είναι επιδεκτικά γονιμοποιήσεως, πριν οι ίουλοι αναπτυχθούν πλήρως και δώσουν γύρη. Άλλες ποικιλίες είναι πρώτανδρες. Απελευθερώνουν γύρη, πριν τα στίγματα είναι πλήρως επιδεκτικά. Η πλήρης διχογαμία παρατηρείται σπάνια και κατά συνέπεια δεν εμποδίζει να επιτευχθεί μια ικανοποιητική καρπόδεση δια μέσου της αυτεπικονιάσεως. Ωστόσο, η παρουσία ενός επικονιαστή, που επικαλύπτει την ανθική περίοδο της κύριας ποικιλίας, πάντοτε βελτιώνει την καρπόδεση.

Το ίδιο συμβαίνει με τη φουντουκιά. Οι ανθικές περίοδοι των εμπορικών ποικιλιών της θηλυκιάς και αρσενικής φιστικιάς έχουν επαρκή επικάλυψη, για την εξασφάλιση μιας ικανοποιητικής καρπόδεσης, αλλά η λάθος σύνθεση των επικονιαστριών ποικιλιών μπορεί να μειώσει σημαντικά την παραγωγή. Η διχογαμία δεν εκδηλώνεται σ' όλα τα είδη που φέρουν ιούλους. Αν και η καστανιά παράγει δισεξουαλικούς ίουλους και η απελευθέρωση της γύρης και η επιδεκτικότητα των στιγμάτων είναι συγχρονισμένα, η σταυρεπικονίαση είναι αναγκαία, γιατί τα πιο πολλά μέλη των ειδών είναι μερικώς αυτο-άκαρπα.[1]

Βιβλιογραφία

  1. Γενική Δενδροκομία, του Καθηγητή Δενδροκομίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνου Α. Ποντίκη, 1997