Δορυφορικά δεδομένα

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η παρατήρηση της Γης (Earth-Observation-EO) μπορεί να ορισθεί ως η συλλογή πληροφορίας σχετικά με φυσικά, χημικά ή βιολογικά συστήματα με χρήση τεχνολογιών τηλεπισκόπησης, όπως αισθητήρες δορυφόρων ή εναέριων μέσων, οι οποίες όμως συμπληρώνονται από παρατηρήσεις πεδίου και άλλες τεχνικές καταγραφής. Η παρατήρηση της Γης χρησιμοποιείται στον αγροτικό τομέα επειδή μπορεί να εκτιμήσει και να απεικονίσει διαχρονικά και σε πολλαπλές κλίμακες, συνήθως με χρήση δεικτών, διαδικασίες και ιδιότητες της καλλιέργειας. Οι δείκτες αυτοί προκύπτουν μέσα από διαδικασίες μοντελοποίησης, χρησιμοποιώντας δεδομένα που προέρχονται από αισθητήρες, επιτόπιες μετρήσεις, αλλά και καταγραφές που περιγράφουν τις καλλιεργητικές ενέργειες σε επίπεδο εκμετάλλλευσης. Τα μοντέλα αυτά πρέπει να δοκιμαστούν μέσα στον χρόνο, έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις, και να ελεγχθεί η επάρκεια τους για το συγκεκριμένο είδος καλλιέργειας, ποικιλίας, τύπο εδάφους, μικροκλιματικές συνθήκες κ.λπ. Από την επεξεργασία των τηλεπισκοπικών εικόνων και μέσα από τη διαχρονική παρατήρηση προκύπτουν διάφοροι δείκτες βλάστησης (π.χ. NDVI) οι οποίοι μπορούν να οπτικοποιηθούν για ευκολία μέσω ενός χάρτη. Ο αγρότης και ο γεωπόνος πεδίου δεν έχουν την ικανότητα να ερμηνεύσουν κατάλληλα και να διαχειριστούν έναν τέτοιο χάρτη ή ένα σύνολο χαρτών, διότι δεν μπορούν να αντιληφθούν και να διαχειριστούν την αβεβαιότητα που υπάρχει. Σε κάθε περίπτωση, ο αγρότης δεν χρειάζεται <<χάρτες με χρώματα>> αλλά έτοιμες συμβουλές, οι οποίες θα παρέχονται έγκαιρα και με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε να μπορούν να εφαρμοσθούν άμεσα στην παραγωγική διαδικασία. Τέλος η Ευφυής Γεωργία, παρέχει αυτο το πλαίσιο και επιτρέπει την αξιοποίηση των τηλεπισκοπικών προϊόντων για την έκδοση συμβουλών.[1]


Βιβλιογραφία

  1. Εγκυκλοπαίδεια Ελαιοκομίας, Το ελαιόλαδο της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε., Βασίλης Ζαμπούνης και Άξιον Εκδοτική Ξενοφώντος 15α, Σελ.281-282, 2017