Εγκαταστάσεις βοοειδών

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Βουστάσιο θερμοκηπιακού τύπου
Ατομικές θέσεις ανάπαυσης αγελάδων μέσα στο βουστάσιο
Αμελκτήριο αγελάδων

Με τον όρο κτηνοτροφική εγκατάσταση νοείται το σύνολο των απαραίτητων υποδομών για την εκτροφή οποιουδήποτε είδους ζώου. Η αδειοδότηση και λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάεων διέπονται πλέον από τις διατάξεις του νόμου 4056/2012. Τα βοοειδή έχουν ανάγκη χώρων, στους οποίους να μπορούν να τρέφονται, να κινούνται, να γεννούν, να αναπτύσσονται και να αρμέγονται, προφυλαγμένα από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Οι χώροι αυτοί αποτελούν τους στάβλους. Οι στάβλοι μαζί με τους βοηθητικούς τους χώρους, καθώς και τις αποθήκες και τα παρασκευαστήρια ζωοτροφών, απαρτίζουν το βουστάσιο. Οι στάβλοι πρέπει να διασφαλίζουν στα ζώα άνετη, ήσυχη, ασφαλή και υγιεινή διαβίωση, καθώς και εύκολη και γρήγορη μετακίνηση. Η χωροθέτηση των στάβλων και των αποθηκών, καθώς και η διαρρύθιση των εσωτερικών χώρων των στάβλων, πρέπει να είναι τέτοια που να διευκολύνει και να μειώνει την ανθρώπινη εργασία, έτσι ώστε να αυξάνεται η παραγωγικότητά της.

Στο pdf που ακολουθεί και πιο συγκεκριμένα στις σελίδες 29-38 γίνεται εκτενής αναφορά για τα βουστάσια. Αναφέρονται όλοι οι χώροι κίνησης των αγελάδων και πως αυτοί πρέπει να είναι διαμορφωμένοι. Βουστάσια.

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν αρχιτεκτονικές μελέτες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και οι περιγραφή λειτουργικότητας των σχεδίων των βουστασίων. Αρχιτεκτονικές μελέτες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Μέχρι σήμερα ο κτηνίατρος ήταν αμέτοχος στο σχεδιασμό και την έναρξη λειτουργίας μιας νέας εκτροφής γαλακτοπαραγωγών αγελάδων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καλειται στη συνέχεια όχι μόνο για να θεραπεύσει προβλήματα υγείας των ζώων αλλά και να διορθώσει σφάλματα στις σταβλικές εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την ευζωία των εκτρεφόμενων αγελάδων. Επομένως, η συμμετοχή του κτηνιάτρου είναι απαραίτητη σε όλα τα στάδια που αφορούν στη δημιουργία μιας νέας εκτροφής γαλακτοπαραγωγών αγελάδων. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής, κατά σειρά στάδια:

  1. Επιλογή της τοποθεσίας,
  2. Σχεδιασμός των εγκαταστάσεων,
  3. Επιλογή του οικοπέδου και
  4. Αδειοδότηση της εκτροφής.

Στη μεταπτυχιακή διατριβή που ακολουθεί με τίτλο "Ο ρόλος του κτηνιάτρου στο σχεδιασμό των εγκαταστάσεων εκτροφής γαλακτοπαραγωγών αγελάδων"αναφέρεται αναλυτικά το πόσο απαραίτητη είναι η συμμετοχή του κτηνιάτρου σε όλα τα στάδια που αφορούν στη δημιουργία μιας νέας εκτροφής γαλακτοπαραγωγών αγελάδων. Ο ρόλος του κτηνιάτρου στο σχεδιασμό των εγκαταστάσεων εκτροφής γαλακτοπαραγωγών αγελάδων. Ως προς τα κτηνοτροφικά απόβλητα και τις μεθόδους χειρισμού τους, στο ΦΕΚ που ακολουθεί δίνονται αναλυτικές οδηγίες προς τους αγρότες για την εκάστοτε περίπτωση. Έγκριση κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής. Τέλος σε ό,τι αφορά στο μηχανικό άρμεγμα, μέλημα του κτηνοτρόφου στην επιλογή και την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών για την οργάνωση μιας αίθουσας αρμέγματος είναι η εξασφάλιση κατ' αρχήν της ομαλής λειτουργίας του αρμεκτηρίου και κατά δεύτερον στις προσφερόμενες καινοτομίες και επιμέρους ευκολίες, που παρέχει το κάθε συγκρότημα. Στο pdf που ακολουθεί αναφέρονται με λεπτομέρειες πληροφορίες για τα αρμεκτικά συγκροτήματα. Αρμεκτικά συγκροτήματα