Εγκαταστάσεις ιχθυοτροφείων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι εγκαταστάσεις των μονάδων υδατοκαλλιέργειας διακρίνονται σε χερσαία συστήματα και πλωτά συστήματα.

Ιχθυογεννητικός σταθμός

Χερσαία εγκατάσταση

Οι χερσαίες εγκαταστάσεις [1] διακρίνονται:

  • Στις χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής, μη εξαντλητικός κατάλογος: οι χερσαίες εγκαταστάσεις πάχυνσης, οι εγκαταστάσεις υγειονομικής απομόνωσης (καραντίνας), οι σταθμοί παραγωγής γόνου (εκκολαπτήρια), οι ιχθυογεννητικοί σταθμοί, οι εγκαταστάσεις προπάχυνσης και εγκλιματισμού και
  • Στις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις των πλωτών και χερσαίων μονάδων εκτροφής, μη εξαντλητικός κατάλογος: οι λιμενικές εγκαταστάσεις, οι εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης (γερανοί, γερανογέφυρες), τα συστήματα διανομής τροφής, οι αγωγοί άντλησης νερού, οι αγωγοί διάθεσης υγρών αποβλήτων, τα συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, οι αποθήκες τροφών και εξοπλισμού, οι εγκαταστάσεις συντήρησης και αποθήκευσης διχτυών και λοιπού εξοπλισμού, οι εγκαταστάσεις παραγωγής πάγου, οι γεωτρήσεις, οι οδοί πρόσβασης, τα φυλάκια, οι εγκαταστάσεις διαμονής προσωπικού, τα γραφεία διοίκησης καθώς και οι εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για την διάθεση των προϊόντων όπως οι εγκαταστάσεις συσκευασίας, οι μονάδες μεταποίησης, οι εγκαταστάσεις συντήρησης και τα κέντρα αποθήκευσης προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, οι μονάδες καθαρισμού (εξυγίανσης) και τα κέντρα αποστολής οστρακοειδών καιθώς και οι μονάδες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων.

Πλωτοί ιχθυοκλωβοί εκτροφής

Πλωτοί ιχθυοκλωβοί εκτροφής

Στις πλωτές εγκαταστάσεις [1] πραγματοποιείται η εκτροφή των υδρόβιων οργανισμών και περιλαμβάνονται οι πλωτοί και βυθιζόμενοι ιχθυοκλωβοί, όλων των τύπων τα πλωτά συστήματα καλλιέργειας οστράκων και άλλων οργανισμών, τα αγκυροβόλια, οι μόνιμα αγκυροβολημένες ή αυτοκινούμενες εξέδρες εργασίας και το δίκτυο όδευσης ιχθυοτροφών.Βιβλιογραφία

  1. 1,0 1,1 Σχέδιο νόμου "Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών και λοιπές διατάξεις"