Εγκαταστάσεις παρασκευής θρεπτικών διαλυμάτων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Τα θρεπτικά διαλύματα παρασκευάζονται μέσω αυτόματης αραίωσης πυκνών διαλυμάτων λιπασμάτων με χρήση κατάλληλου εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την αυτόματη αραίωση των πυκνών διαλυμάτων (κεφαλή υδρολίπανσης) κατά κανόνα είναι μία προκατασκευασμένη εγκατάσταση. Η λειτουργία αυτής της εγκατάστασης ελέγχεται μέσω ενός συστήματος αυτομάτου ελέγχου το οποίο είναι συστατικό στοιχείο της. Στην απλούστερη μορφή του ένα σύστημα αυτομάτου ελέγχου μίας κεφαλής υδρολίπανσης απαρτίζεται από:

  1. έναν ηλεκτρονικό πίνακα εφοδιασμένο με πλήκτρα ή ρυθμιστικά κομβία, μέσω των οποίων ρυθμίζονται οι επιθυμητές τιμές EC και pH του θρεπτικού διαλύματος,
  2. έναν χρονοδιακόπτη,
  3. έναν χρονορυθμιστή (timer) για τον καθορισμό του χρόνου έναρξης και της διάρκειας παροχής θρεπτικού διαλύματος στα φυτά αντίστοιχα και
  4. τους αισθητήρες μέτρησης της EC και του pH στο παραγόμενο θρεπτικό διάλυμα.

Καλύτερες δυνατότητες αυτοματισμού από έναν ηλεκτρονικό πίνακα δίνει η σύνδεση της κεφαλής υδρολίπανσης με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, εφοδιασμένο με κατάλληλο πρόγραμμα για τέτοιου είδους γεωργικές εφαρμογές. Σε κάθε περίπτωση, το σύστημα αυτομάτου ελέγχου συνδέεται ηλεκτρονικά με ηλεκτροβάνες, οι οποίες είναι τοποθετημένες πάνω στους αγωγούς άρδευσης, ώστε να μπορεί να καθορίζεται αυτόματα ο χρόνος έναρξης και λήξης της παροχής θρεπτικού διαλύματος στα φυτά.

Στην αγορά διατίθενται διαφόρων τύπων κεφαλές υδρολίπανσης για καλλιέργειες εκτός εδάφους, οι οποίες διαφοροποιούνται τόσο ως προς το μέγεθος και το εύρος των δυνατοτήτων τους όσο και ως προς την αρχή λειτουργίας τους. Με βάση την αρχή λειτουργίας τους οι κεφαλές υδρολίπανσης μπορούν κατ’ αρχήν να διακριθούν σε τέσσερις κατηγορίες και ειδικότερα:

  • κεφαλές υδρολίπανσης που εισάγουν τα πυκνά διαλύματα απευθείας στον αγωγό άρδευσης σε προκαθορισμένη αναλογία με το νερό,
  • κεφαλές υδρολίπανσης που εισάγουν τα πυκνά διαλύματα και το νερό σε έναν κάδο ανάμειξης σε προκαθορισμένη αναλογία,
  • κεφαλές υδρολίπανσης που εισάγουν τα πυκνά διαλύματα απευθείας στον αγωγό άρδευσης σε αναλογία που οδηγεί στην επίτευξη προκαθορισμένων τιμών ηλεκτρικής αγωγιμότητας (EC) και pH στο διάλυμα που προκύπτει,
  • κεφαλές υδρολίπανσης που εισάγουν τα πυκνά διαλύματα και το νερό σε έναν κάδο ανάμειξης σε αναλογία που οδηγεί στην επίτευξη προκαθορισμένων τιμών (EC) και pH στο διάλυμα που προκύπτει.

Σχετικές σελίδες